Giải thưởng đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Giải thưởng đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hàng năm, thông qua Hội đồng giám khảo để chấm điểm và trao giải cho những đồ án xuất sắc nhất. Giải thưởng này mang ý nghĩa to lớn, nhằm khuyến khích sức sáng tạo tuổi trẻ của sinh viên chuyên ngành Quy hoạch, Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý đô thị, đồng thời cũng tôn vinh những người thầy – những người đã dày công “vun đắp”, chắp cánh cho tài năng trẻ vươn cao.

Giải thưởng đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2019

Các sinh viên đạt Giải Nhất, Giải thưởng Đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2019
Tôn vinh các giáo viên hướng dẫn đạt Giải Nhất, Giải thưởng Đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2019