lịch sử

20 NĂM HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM
(1998- 2018)

ĐẠI HỘI HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM LẦN THỨ I     

NHIỆM KỲ  1998-2004

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI  

Thường trực Đoàn Chủ tịch
+ Chủ tịch Hội: Nhà giáo nhân dân.GS.TSKH. Nguyễn Thế Bá
+ Các Phó chủ tịch:
– PGS. PTS. Nguyễn Lân, Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội
– PTS. KTS. Trần Trọng Hanh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kiến trúc Quy hoạch, Bộ Xây dựng
– PGS. TS. Lê Hồng Kế, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Bộ Xây dựng
– KTS. An Dũng, Phó Kiến trúc sư trưởng TP. Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh
– KS. Nguyễn Quang Lô, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng

Đoàn Chủ tịch: gồm 15 ủy viên

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Ngay từ những ngày đầu thành lập 02/02/1998 Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã thấy rõ trách nhiệm trước nhân dân và xã hội về mọi công tác có liên quan đến quy hoạch và quản lý phát triển đô thị ở nước ta và đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng đặc biệt là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Hội đã bám sát và khai triển tốt các mục tiêu và chương trình hoạt động của Hội hàng năm. Bộ máy hoạt động của Hội từ Trung ương đến các Hội địa phương luôn được củng cố mở   rộng và hoàn thiện.

Hội đã tham gia tích cực các Hội đồng chuyên môn Quy hoạch- kiến trúc, Hội đồng Khoa học Quy hoạch cho các dự án, đồ án quy hoạch xây dựng cấp Nhà nước và các đô thị lớn, tham gia tư vấn thiết kế các quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch hệ thống đô thị và điểm dân cư, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị, đóng góp phần nhỏ của mình vào thành tựu chung của ngành xây dựng, cho đô thị Việt Nam ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

ThủTướng Phan Văn Khải tiếp Đoàn chủ tịch Trung Ương Hội tại Phủ thủ tướng
Hà nội, ngày 18/12/2004

ĐẠI HỘI HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM LẦN THỨ II
 NHIỆM KỲ  2004 – 2009

CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI  

Thường trực Đoàn Chủ tịch

Chủ tịch Hội KTS. Nguyễn Tấn Vạn

Các Phó chủ tịch:
– PGS. PTS. Nguyễn Lân,  Nguyên Kiến trúc Sư trưởng Thành phố Hà Nội
– KTS. Trần Ngọc Chính, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
– PGS. TS. Lưu Đức Hải, Cục Trưởng Cục phát triển đô thị, Bộ Xây dựng
– KTS. An Dũng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh

Tổng thư ký Hội

PGS.TS Huỳnh Đăng Hy

Đoàn Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Khóa II nhiệm kỳ 2004-2009

Các Hội thành viên
Chỉ sau một nhiệm kỳ tổ chức Hội đã trưởng thành và phát triển nhanh chóng về số lượng hội viên và Hội cơ sở. Đã kết nạp thêm được 03 Hội thành viên , 04 Chi hội tại các cơ quan chuyên môn, Trường đại học và Viện nghiên cứu. Thành lập 05 Viện, Trung tâm, Công ty trực thuộc và 01 Câu lạc bộ. Tổng số hội viên của Hội trên toàn quốc đến nhiệm kỳ II có khoảng hơn 2000 Hội viên.

Hội cơ sở:
– Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế
– Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị tỉnh Nghệ An
– Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 Chi hội Quy hoạch phát triển đô thị trực thuộc:
– Hội Quy hoạch PTĐT Viện Kiến trúc, QHXD đô thị – nông thôn BXD;
– Hội Quy hoạch PTĐT Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
– Chi hội Quy hoạch PTĐT Trường Đại học Xây dựng;
– Chi hội Quy hoạch PTĐT Công ty tư vấn XD dân dụng Việt Nam.

 Các tổ chức trực thuộc
– Viện nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn;
– Trung tâm Bảo vệ môi trường và quy hoạch phát triển bền vững;
– Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển đô thị Miền Trung – Tây Nguyên;
– Viện nghiên cứu quy hoạch chiến lược phát triển đô thị;
– Trung tâm thông tin đào tạo;
– Câu lạc bộ Quy hoạch trẻ và các tiểu ban chuyên môn khác.

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II vào ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2004 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 301 đại biểu trong toàn quốc. Đại hội đã được Đồng chí  Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân và đại diện các Vụ, Viện thuộc Bộ, Tổng Thư ký- Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Đối ngoại Nhân dân và các Hội bạn đến tham dự.