GIỚI THIỆU CHUNG

Phát huy vai trò và uy tín của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, nơi tập trung hàng trí thức về lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) đã đứng ra thành lập các giải thưởng mang tầm cỡ Quốc gia.

Năm 2018, để tạo sân chơi bổ ích, nơi giao lưu trao đổi chuyên môn cho các nhà quy hoạch và phát triển đô thị, VUPDA đã sáng kiến thành lập GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA, nhằm nâng cao vị thế và vai trò của công tác quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị. Giải thưởng này cũng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

Giải thưởng đồ án tốt nghiệp xuất sắc năm 2019

Ngay từ những năm đầu mới đi vào hoạt động, VUPDA đã tổ chức giải thưởng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC cho sinh viên của các trường cao đẳng, đại học trên khắp đất nước. Giải thưởng này được Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức hàng năm, đến nay đã có 20 mùa giải thưởng được trao giải.

Giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc nhằm khuyến khích sức sáng tạo tuổi trẻ của các sinh viên chuyên ngành Quy hoạch, Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý đô thị. Đây cũng là giải thưởng để ghi nhận và tôn vinh công sức của những người thầy – những người đã góp phần tạo nên  những mầm xanh tài năng cho đất nước.