HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH

Ban chấp hành Hội: có 59 Ủy viên.
Hội có 17 Chi hội cơ sở và một đơn vị trực thuộc là Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch phát triển đô thị Hồ Chí Minh.

Thành tích

– Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam
– Giải thưởng đặc biệt xuất sắc “Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam” của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
– Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh
– Bằng khen của Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
Thành lập ngày 22/1/2001 theo Quyết định số 523/QĐ-UB của UBND TP. Hồ Chí Minh.
Trụ sở: 216 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Bài viết cũ hơn