CHI HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NGHIÊN CỨU VÙNG VÀ ĐÔ THỊ – ARUS

Chi hội Quy hoạch phát triển đô thị Nghiên cứu vùng và đô thị – Association of Regional and Urban Studies (ARUS)

Bối cảnh thành lập

Chi hội Quy hoạch phát triển đô thị – Nghiên cứu vùng và đô thị (tên tiếng Anh là Association of Regional and Urban Studies, viết tắt là ARUS) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, do Trung tâm Nghiên cứu vùng và đô thị (viết tắt là CRUS) sáng lập. Chi hội là thành viên của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (viết tắt là VUPDA), được thành lập theo Quyết định số 02/2021/QĐ-VUPDA ngày 24 tháng 02 năm 2021 và Quyết định số 05/2021/QĐ-VUPDA ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Chi hội là nơi tập hợp, đoàn kết các chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý phát triển vùng và đô thị, thuộc các chuyên ngành khác nhau: kinh tế học, xã hội học, đô thị học, quy hoạch vùng và đô thị, thiết kế đô thị, kiến trúc, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên, kỹ thuật và quản lý môi trường, quản lý bất động sản, quản lý dự án, công nghệ thông tin, phát triển cộng đồng, …; ở nhiều loại hình hoạt động khác nhau: nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tư vấn, kinh doanh, quản lý nhà nước,…

Văn phòng Chi hội đặt tại phòng 807, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM, số 224 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Chi hội Quy hoạch Phát triển đô thị Nghiên cứu vùng và đô thị

CHỦ TỊCH CHI HỘI

TS. Phạm Trần Hải

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

TS. Nguyễn Thị Hậu

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH

PGS. TS. Lê Anh Đức

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân

PGS. TS. Châu Nguyễn Xuân Quang

ThS. Lê Vân Anh

TS. Dương Thị Thúy Nga

KTS. Nguyễn Vĩnh Hải

BAN KIỂM TRA

ThS. Lê Hồng Nhật

Trưởng ban

ThS. Vương Đình Huy

Trưởng ban

CN. Nguyễn Dương Minh Hoàng

Thành viên

Các lĩnh vực hoạt động

  • Tư vấn về quy hoạch, quản lý phát triển vùng và đô thị.
  • Phản biện xã hội về quy hoạch, quản lý phát triển vùng và đô thị.
  • Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đến các thành phần xã hội khác nhau về quy hoạch, quản lý phát triển vùng và đô thị.
  • Nghiên cứu khoa học về về quy hoạch, quản lý phát triển vùng và đô thị.

Bài viết cũ hơn