HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THANH HÓA

Đại hội lần thứ V – Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hoá diễn ra ngày 04/12/2021, tại khách sạn Sao Mai, thành phố Thanh Hóa. Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 36 thành viên, Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa, khóa IV tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ban chấp hành khóa V có 36 thành viên; 07 chi hội trực thuộc.

Cơ cấu tổ chức

CHỦ TỊCH HỘI KHÓA V – KTS. LÊ ĐÌNH NAM

ĐOÀN CHỦ TICH NHIỆM KỲ 2021 – 2026

             ÔNG LÊ HUY VIỆT                Phó chủ tịch Hội Quy hoạch PTĐT Thanh Hóa

        Ô. NGUYỄN MINH HUÂN        Nguyên Phó GĐ Sở Xây dựng Thanh Hóa

     ÔNG ĐÀO VŨ VIỆT            Giám đốc Sở Xây dựng  Thanh Hóa

        ÔNG PHAN LÊ QUANG     Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa

      ÔNG. NGUYỄN VĂN TÙNG      Phó VT Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa

Hoạt động 

Trong nhiện kỳ qua, Hội đã đề cao trách nhiệm của Ban Chấp hành, tổ chức các hoạt động chuyên môn, động viên khuyến khích các chi hội,  hội viên tham gia hoạt động khoa học, điển hình như: Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa (thành phố Thanh Hóa mở rộng) đến năm 2040; nhiệm vụ lập Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2040… Ngoài ra còn nhiều đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch các khu chức năng đặc thù khác…

Tổng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn

Đối với nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội, Hội đã tích cực tham gia các Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường; tham gia phản biện các dự án Quy hoạch xây dựng, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên; các dự án đầu tư xây dựng về kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn các đô thị, đặc biệt là thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn.

Hàng năm, Hội đã tham gia tư vấn thẩm định, phản biện bình quân từ 35 đến 38 đề tài, đề án, đồ án quy hoạch, dự án đầu tư với các sở, ngành trong tỉnh.

Toàn cảnh đại hội lần thứ V

Nhiệm kỳ mới, 2021-2026, Hội Quy hoạch Thanh Hóa tập trung xây dựng, phát triển Hội là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp vững mạnh, nằm trong tốp đầu các hội cơ sở của VUPDA và Liên hiệp các Hội KHKT Thanh Hóa và tương xứng với yêu cầu về phát triển đô thị trong tình hình mới. Hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội.

Ban Thường vụ tỉnh Hội phải là trung tâm để tập hợp và phát huy năng lực, tính chủ động, sáng tạo của hội viên, chủ động nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong các hoạt động, đóng góp tích cực vào công tác quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Thành tích đạt được

– Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
– Giải thưởng đặc biệt xuất sắc “Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.
– Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa.
– Bằng khen của Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.
Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thanh Hóa được thành lập theo quyết định số 2609/QĐ-UB, ngày 23/10/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Trụ sở: Số 747 đường Bà Triệu, TP. Thanh Hóa.

Bài viết cũ hơn