HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THANH HÓA

Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành có 29 thành viên; 07 chi hội trực thuộc.
Tổng số hội viên: 162 người

Hoạt động

Tổng mặt bằng Khu kinh tế Nghi Sơn

Thành tích đạt được

– Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
– Giải thưởng đặc biệt xuất sắc “Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam” do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.
– Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa.
– Bằng khen của Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.
Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thanh Hóa được thành lập theo quyết định số 2609/QĐ-UB, ngày 23/10/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Trụ sở: Số 747 đường Bà Triệu, TP. Thanh Hóa.

Bài viết cũ hơn