LÃNH ĐẠO

 

 

Ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên bộ trưởng Bộ Xây dựng
Cố vấn Ban Chấp hành Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam