GIỚI THIỆU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia (tên tiếng Anh là Vietnam Urban Planning Award viết tắt là VUPA) do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam sáng lập, với sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Giải thưởng có phạm vi cả nước, được xét chọn hai năm một lần. Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018 – VUPA.2018. Đối tượng tham gia Giải thưởng là các cá nhân và tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia (VUPA) được tổ chức nhằm vinh danh các đồ án quy hoạch xuất sắc có tính sáng tạo, đổi mới, các dự án đã được đầu tư xây dựng, quản lý tốt và các ấn phẩm sách, báo về quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị có chất lượng và có tác động xã hội tích cực.

Giải thưởng cũng đồng thời tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều hoạt động và thành tựu trong công tác quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường tại các đô thị trên cả nước. VUPA cũng là sự khích lệ, cổ vũ các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự thịnh vượng chung của nước nhà.

Các thể loại công trình, tác phẩm tham gia Giải thưởng VUPA 2018