QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA – VUPA

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia (tên tiếng Anh là Vietnam Urban Planning Award viết tắt là VUPA) do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam sáng lập và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018. Đây là giải thưởng được tổ chức định kỳ hai năm một lần, đối tượng tham gia là các cá nhân và tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Các thể loại công trình, tác phẩm tham gia Giải thưởng