Thông báo: Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ 3 – VUPA.2022

HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA

THÔNG BÁO

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ III – Vietnam Urban Planning Awards (VUPA.2022).

  1. Thông tin chung

Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia (VUPA) do Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) thành lập. Giải thưởng được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài Nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA. 2022) sẽ có thêm sự bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

(1). Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ I (VUPA 2018) và lần thứ II (VUPA 2020) đã gây được tiếng vang, để lại ấn tượng sâu sắc trong dư luận xã hội, trong giới chuyên môn, các tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp, các nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng trong và ngoài nước.

(2). Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA 2022) có kế hoạch nhận tác phẩm dự thi từ cuối quý IV, năm 2022 đến hết quý I, năm 2023 (từ 15/12/2022 đến 15/3/2023); tổ chức xét tặng và trao giải vào thời gian quý II năm 2023. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối quý II, năm 2023.

(3). Việc xét tặng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA 2022) được thực hiện theo Quy chế chung, dựa trên cơ sở đánh giá chất lượng và giá trị của tác phẩm theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan và đặt trong tổng thể chung của tình hình qui hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư Nông thôn tại Việt Nam; đảm bảo sự cân đối, hài hòa giữa các thể loại xét thưởng để vinh danh các tổ chức, cá nhân, những tác phẩm dự giải có chất lượng, mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và xã hội cao theo tiêu chí quy định.

(4). Mỗi tổ chức, cá nhân, tác giả/nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham gia dự giải.

  1. Phạm vi giải thưởng

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia là giải thưởng có phạm vi cả nước, được xét chọn đối với các tác phẩm tham gia dự giải thuộc: (i) Thể loại A: Đồ án Qui hoạch xây dựng; (ii) Thể loại B: Các khu vực đã được đầu tư xây dựng; (iii) Thể loại C: Các ấn phẩm về Qui hoạch; (iv) Thể loại D: Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn xuất sắc; (v) Thể loại E: Chất lượng môi trường đô thị. Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA 2022) bổ sung thêm thể loại (vi) Thể loại F: Quy hoạch nông thôn (được tách ra từ Thể loại A) Cụ thể:

(i) Thể loại A: Đồ án Qui hoạch xây dựng, gồm: Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện, liên huyện; Đồ án Qui hoạch đô thị (Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc, cảnh quan đô thị); Đồ án qui hoạch khu chức năng (Khu kinh tế, công nghiệp, du lịch, khu bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị);

(ii) Thể loại B: Các khu vực đã được đầu tư xây dựng, gồm: Các dự án khu đô thị mới; khu tái thiết hoặc cải taọ chỉnh trang đô thị; Tuyến đường, tuyến phố; Quảng trường đô thị; Các khu, cụm du lịch, các khu kinh tế, khu bảo tồn…(đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đưa vào sử dụng);

(iii) Thể loại C: Các ấn phẩm về Qui hoạch xây dựng, gồm: Sách, Tạp chí, Chùm bài báo, Video phóng sự /mang tính lí luận, phê bình. Có thời gian xuất bản, phát hành 3 năm, tính từ năm dự giải trở về trước;

(iv) Thể loại D: Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý, phát triển đô thị xuất sắc (Giải thưởng dành cho các tổ chức, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tham gia công tác quản lí, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn);

(v) Thể loại E: Chất lượng môi trường đô thị, gồm: Các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án…về phát triển cây xanh, công viên; sử lý nước thải, rác thải, nghĩa trang, vệ sinh môi trường; giảm thiểu khói bụi, tiếng ồn; carbon thấp…nhằm bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường đô thị, hướng tới phát triển bền vững đô thị, thích ứng với BĐKH, phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

(vi) Thể loại F: Quy hoạch nông thôn, gồm: Quy hoạch chung xây dựng xã và Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

  1. Đối tượng dự giải

(1). Các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam có tác phẩm ở trong và ngoài nước;

(2). Các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài có tác phẩm tại Việt Nam.

  1. Tiêu chí xét giải

(1). Thể loại A: Đồ án Qui hoạch xây dựng

– Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đã, đang được triển khai thực hiện;

– Có ý tưởng sáng tạo, đột phá, độc đáo; có tính khoa học và thực tiễn;

– Khai thác tốt địa hình cảnh quan, khí hậu, đặc điểm lịch sử, văn hóa xã hội; tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường;

– Các chiến lược phát triển, giải pháp phân vùng kiển soát phát triển không gian phù hợp; giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, điểm dân cư nông thôn có ý nghĩa văn hóa, xã hội, lịch sử và tính nhân văn; đảm bảo tốt môi trường sống, đi lại, lao động, học tập, nghỉ ngơi cho con người;

– Giải pháp về tổ chức hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng sử dụng, thân thiện với môi trường;

– Có giải pháp qui hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững đô thị, đô thị xanh, thông minh;

– Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – kĩ thuật được dự báo có cơ sở khoa học, thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển chung của địa phương và cả nước;

– Có đóng góp cho lí luận, xu hướng, phương pháp mới về lập, thiết kế qui hoạch;

– Hồ sơ thuyết minh, bản vẽ được thể hiện rõ ràng, mạch lạc, đẹp, dễ hiểu.

(2). Thể loại B: Các khu vực đã được đầu tư xây dựng

– Về quy hoạch, cơ bản đáp ứng các tiêu chí chấm giải thể loại A: đồ án Qui hoạch xây dựng;

– Về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật, cảnh quan môi trường đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện theo qui hoạch, đồng bộ, xanh, sạch, đẹp; đảm bảo chất lượng sử dụng tốt;

– Được chính quyền đô thị và cộng đồng dân cư sống trong khu vực đã được đầu tư xây dựng hài lòng và đánh giá cao; không có đơn thư tranh chấp, khiếu kiện.

(3). Thể loại C: Các ấn phẩm về Qui hoạch xây dựng

– Có tính khoa học, thực tiễn; cung cấp kiến thức cơ bản, có giá trị hoặc cập nhật các thông tin có tính mới trong nước và quốc tế về qui hoạch xây dựng;

– Góp phần mở rộng và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho kiến trúc sư, các nhà qui hoạch, các nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội và nghề nghiệp về đô thị, nông thôn, về chất lượng không gian sống trong cộng đồng;

– Tuyên truyền, quảng bá các nghiên cứu, sáng tác có giá trị; các phương pháp, ý tưởng qui hoạch theo xu hướng tiến bộ, hội nhập;

– Phản biện xã hội các lĩnhvực về qui hoạch xây dựng trên tinh thần xây dựng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung đô thị, nông thôn nước nhà;

– Có thời gian xuất bản, phát hành 3 năm, tính từ năm dự giải trở về trước;

– Ấn phẩm được biên tập, in ấn đẹp; video, phim tài liệu phóng sự có kịch bản hấp dẫn, được xã hội đặc biệt quan tâm.

(4). Thể loại D: Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc

– Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham gia quản lí, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn theo qui hoạch được duyệt;

– Được cơ quan quản lí cấp trên trực tiếp, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư/xã hội, các nhà chuyên môn, doanh nghiệp công nhận, đánh giá cao.

(v) Thể loại E: Chất lượng môi trường đô thị

Các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường đô thị được Hội đồng cấp Bộ, tỉnh, thành phố đánh giá đạt loại xuất sắc hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án có giải pháp bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường đô thị đảm bảo tính khoa học, thực tiễn; phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành của Việt Nam;

Các Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường đô thị đã triển khai thực hiện được cấp Bộ, tỉnh, thành phố đánh giá cao về hiệu quả KT – XH và môi trường.

 (vi) Thể loại F: Quy hoạch nông thôn

– Đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đã, đang được triển khai thực hiện;

– Có ý tưởng sáng tạo, đột phá, độc đáo; có tính khoa học và thực tiễn;

– Khai thác tốt địa hình cảnh quan, khí hậu, đặc điểm lịch sử, văn hóa xã hội; tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường;

– Có giải pháp phân vùng kiển soát phát triển không gian phù hợp; giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan điểm dân cư nông thôn có ý nghĩa văn hóa, lịch sử và tính nhân văn; đảm bảo tốt môi trường sống tốt cho con người;

– Giải pháp về tổ chức hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội theo hướng đồng bộ, thân thiện với môi trường;

– Có đóng góp cho lí luận mới về quy hoạch nông thôn

– Hồ sơ thuyết minh, bản vẽ được thể hiện rõ ràng, mạch lạc, đẹp, dễ hiểu

 Các danh hiệu giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia, gồm:

– Đối với thể loại A, B, C, F (Đồ án Quy hoạch xây dựng; Các khu vực đã được đầu tư xây dựng; Các ấn phẩm về Qui hoạch; Quy hoạch nông thôn), gồm:

+ Giải Đặc biệt: Giải của Ban chỉ đạo và Hội đồng chấm giải quyết định lựa chọn trong số các tác phẩm đạt giải Vàng, có xét thêm các tiêu chí phụ trên cơ sở tính nổi bật, hiệu quả, được xã hội đánh giá cao.

+ Giải Vàng: Đạt từ 85 điểm – 100 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi;

+ Giải Bạc: Đạt từ 70 – dưới 85 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi;

+ Giải Đồng: Đạt từ 55 – dưới 70 điểm/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi;

+ Giải Khuyến khích: Đạt từ 50 – dưới 55/Tiêu chí cho thể loại tác phẩm dự thi.

(Ghi chú: Ở thể loại F, nếu quy hoạch chung xây dựng xã đã được công nhận xã nông thôn mới, tác phẩm dự thi sẽ được cộng thêm 10 điểm)

– Đối với thể loại D + E (các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc; Chất lượng môi trường đô thị)

+ Danh hiệu xuất sắc tiêu biểu;

+ Danh hiệu xuất sắc.

  1. Quyền lợi của đối tượng đạt giải

– Bằng chứng nhận loại giải kèm Cup biểu tượng theo thể loại;

– Gắn biển đối với các tuyến phố, khu đô thị… đã được xây dựng;

– Tác giả, tác phẩm được công bố trên Website, Tạp chí chuyên ngành Qui hoạch Đô thị của VUPDA;

– Những tác phẩm có giá trị cao sẽ được kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ có hình thức khen thưởng đặc biệt khác.

  1. Hồ sơ tác phẩm dự Giải thưởng Qui hoạch đô thị quốc gia

(i). TÁC PHẨM DỰ GIẢI THUỘC THỂ LOẠI A (Đồ án Qui hoạch xây dựng), gồm:

 a) Thuyết minh tóm tắt (Khổ A3): Giới thiệu tóm tắt các thông tin cơ bản về tác phẩm dự thi, cụ thể:

– Tên công trình; Nhóm tác giá (Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các thành viên), địa chỉ & điện thoại liên hệ;

– Năm quy hoạch; Quyết định phê duyệt, cấp phê duyệt;

– Nội dung thuyết minh tóm tắt (Chỉ nêu ý tưởng chính, không quá 05 trang A4):

+ Địa điểm quy hoạch; Qui mô; Tính chất;

+ Khái quát điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển;

+ Vai trò, vị thế, mối quan hệ vùng;

+ Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế – kĩ thuật;

+ Ý tưởng, giải pháp, phân vùng chức năng;

+ Bố cục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;

+ Các giải pháp về qui hoạch sử dụng đất; Qui hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội; bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững…;

b) Các bản vẽ chính theo qui định (khổ A3), có ghi rõ tỷ lệ xích và hướng Bắc, gồm:

– Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng;

– Bản đồ hiện trạng tổng hợp khu vực lập quy hoạch;

– Câc sơ đồ phân tích thiết lập ý tưởng quy hoạch, phân vùng chức năng;

– Bản đồ quy hoạch định hướng tổ chức không gian (Tổng mặt bằng);

– Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển hạ tầng (tập trung vào quy hoạch giao thông)

– Bản đồ thiết kế đô thị tổng thể;

– Các bản vẽ phối cảnh minh họa…

c) Phong bì khổ A4 bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự thi, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Bên trong đựng:

– 01 USB ghi Nội dung thuyết minh tóm tắt (File Word); File ảnh (JPG) các bản vẽ A3 có độ phân giải cao (Nội dung mục a,b); Ảnh chân dung chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cỡ 4 x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10 x 15cm, có ghi họ tên đầy đủ của các thành viên, chức danh học hàm học vị (nếu có);

– 01 Video minh họa (ngắn, xúc tích) ý tưởng, giải pháp qui hoạch với thời lượng khoảng 5 – 7 phút;

– 02 bản đăng ký tham dự giải thưởng (theo mẫu của Ban tổ chức).

d) Các mục a, b, c được đựng chung trong túi (phong bì) hoặc hộp giấy (Khổ > A3). Bên ngoài ghi: Tác phẩm dự giải thưởng VUPA.2022, mã hồ sơ (tự chọn), số điện thoại để liên hệ.

(ii). TÁC PHẨM DỰ GIẢI THUỘC THỂ LOẠI B (Các khu vực đã được đầu tư xây dựng)

 a) Thuyết minh tóm tắt (Khổ A3): Giới thiệu tóm tắt các thông tin cơ bản về tác phẩm dự thi:

– Tên công trình; Chủ đầu tư, địa chỉ và điện thoại liên hệ; Tác giả, nhóm tác giả quy hoạch, thiết kế dự án kèm địa chỉ & điện thoại liên hệ (nếu có)

– Năm thiết kế; Quyết định phê duyệt, cấp phê duyệt hoặc năm hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng;

– Nội dung chính của thuyết minh tóm tắt:

+ Địa điểm xây dựng; Qui mô; Tính chất;

+ Vai trò, vị thế, mối quan hệ vùng;

+ Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế – kĩ thuật;

+ Ý tưởng, giải pháp, phân vùng chức năng;

+ Bố cục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;

+ Các giải pháp về qui hoạch sử dụng đất; Qui hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội; bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH;

+ Biện pháp kĩ thuật thi công tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật công nghệ cao, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường…

b) Hồ sơ dự giải tác phẩm thuộc thể loại B ngoài việc tuân thủ theo qui định tại mục b,c,d của tác phẩm dự giải thuộc thể loại A còn kèm theo 01 tập (album) hình ảnh chụp thực tế tác phẩm để minh họa cho khu vực đã đầu tư xây dựng (số lượng ảnh không hạn chế)

(iii). TÁC PHẨM DỰ THỊ THUỘC THỂ LOẠI C (Các ấn phẩm về Qui hoạch), gồm:

– Ấn phẩm dự giải (tối thiểu 3 bản photo và 01 bản gốc để đối chiếu);

– 01 USB (nếu là tác phẩm Video phóng sự/mang tính lí luận, phê bình) có chất lượng tốt về hình ảnh, âm thanh. Thời lượng không quá 15 phút/01 video;

– Bản tóm tắt nội dung chính (File Word) của ấn phẩm hoặc tác phẩm Video dự giải;

– File ảnh (JPG) chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm; địa chỉ và số điện thoại để liên hệ;

(Bản tóm tắt nội dung chính (File Word) + File ảnh (JPG) chân dung tác giả hoặc ảnh nhóm tác giả được ghi trong USB gửi kèm hồ sơ dự giải)

– 02 bản đăng ký tham dự giải thưởng (theo mẫu của Ban tổ chức).

– Các nội dung trên được đựng trong hộp hoặc phong bì. Bên ngoài ghi: Tác phẩm dự giải thưởng VUPA.2020, mã hồ sơ (tự chọn), số điện thoại để liên hệ.

(iv). TÁC PHẨM DỰ GIẢI THUỘC THỂ LOẠI D (các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý phát triển đô thị xuất sắc), do Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia đề cử trên cơ sở có sự đồng thuận với địa phương. Hồ sơ dự giải do chủ thể được đề cử hoặc một đơn vị của địa phương ủy quyền thực hiện, gồm:

– 01 văn bản báo cáo về những thành tựu đặc biệt đạt được trong công tác tham gia quản lí, chỉ đạo, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn;

– 01 USB giới thiệu về những thành tựu đặc biệt trong công tác tham gia quản lí, chỉ đạo, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch được duyệt;

– Lí lịch trích ngang của cá nhân, hoặc tập thể tham gia quản lí, lãnh đạo, đầu tư, xây dựng phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn kèm ảnh chân dung cỡ 4x 6cm của từng người.

– 02 bản đăng ký tham dự giải thưởng (theo mẫu của Ban tổ chức).

– Các nội dung trên được đựng trong phong bì. Bên ngoài ghi: Tác phẩm dự giai thưởng VUPA.2022, mã hồ sơ (tự chọn), số điện thoại để liên hệ.

(v) TÁC PHẨM DỰ GIẢI THUỘC THỂ LOẠI E (Chất lượng môi trường đô thị)

a) Thuyết minh tóm tắt (Khổ A3):

Giới thiệu tóm tắt các thông tin cơ bản về tác phẩm dự thi:

– Tên Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án; Chủ đầu tư, địa chỉ và điện thoại liên hệ; Tác giả, nhóm tác giả xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường đô thị kèm địa chỉ và điện thoại liên hệ (nếu có)

– Năm xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án; văn bản nghiệm thu của Hội đồng hoặc Quyết định phê duyệt, cấp phê duyệt hoặc năm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng;

– Nội dung chính của thuyết minh tóm tắt:

+ Địa điểm xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án; Qui mô; Tính chất; Phạm vi; Đối tượng;

+ Sự cần thiết phải xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án;

+ Mục tiêu; Kết quả hướng tới;

+ Tóm lược các nội dung chính của Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Dự án; giải pháp… kèm các sơ đồ, bản đồ, hình ảnh (Nếu có);

+ Biện pháp kĩ thuật thi công tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật công nghệ cao, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường…(Nếu là Dự án);

+ Hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường.

b) Hồ sơ dự giải tác phẩm thuộc thể loại E, ngoài việc tuân thủ theo qui định tại mục c, d của tác phẩm dự giải thuộc thể loại A còn kèm theo 01 tập (album) hình ảnh chụp thực tế để minh họa nếu là Dự án đã đầu tư xây dựng (số lượng ảnh không hạn chế)

(vi) TÁC PHẨM DỰ GIẢI THUỘC THỂ LOẠI F (Quy hoạch chung xây dựng xã và Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn), gồm:

a) Thuyết minh tóm tắt (Khổ A3): Giới thiệu tóm tắt các thông tin cơ bản về tác phẩm dự thi, cụ thể:

– Tên công trình; Nhóm tác giá (Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các thành viên), địa chỉ & điện thoại liên hệ;

– Năm quy hoạch; Quyết định phê duyệt, cấp phê duyệt;

– Nội dung thuyết minh tóm tắt (Chỉ nêu ý tưởng chính, không quá 05 trang A4):

+ Địa điểm quy hoạch; Qui mô; Tính chất;

+ Khái quát điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển;

+ Vai trò, vị thế, mối quan hệ vùng;

+ Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế – kĩ thuật;

+ Ý tưởng, giải pháp, phân vùng chức năng;

+ Bố cục tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;

+ Các giải pháp về quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch hệ thống hạ tầng kĩ thuật, xã hội; bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững…;

b) Các bản vẽ chính theo qui định (khổ A3), có ghi rõ tỷ lệ xích và hướng Bắc, gồm:

– Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng;

– Bản đồ hiện trạng tổng hợp khu vực lập quy hoạch;

– Câc sơ đồ phân tích thiết lập ý tưởng quy hoạch, phân vùng chức năng;

– Bản đồ quy hoạch định hướng tổ chức không gian (Tổng mặt bằng);

– Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển hạ tầng (tập trung vào quy hoạch giao thông)

– Bản đồ thiết kế đô thị tổng thể;

– Các bản vẽ phối cảnh minh họa…

c) Phong bì khổ A4 bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự thi, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Bên trong đựng:

– 01 USB ghi Nội dung thuyết minh tóm tắt (File Word); File ảnh (JPG) các bản vẽ A3 có độ phân giải cao (Nội dung mục a,b); Ảnh chân dung chủ nhiệm, phó chủ nhiệm cỡ 4 x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10 x 15cm, có ghi họ tên đầy đủ của các thành viên, chức danh học hàm học vị (nếu có);

– 01 Video minh họa (ngắn, xúc tích) ý tưởng, giải pháp qui hoạch với thời lượng khoảng 5 – 7 phút;

– 02 bản đăng ký tham dự giải thưởng (theo mẫu của Ban tổ chức).

d) Các mục a, b, c được đựng chung trong túi (phong bì) hoặc hộp giấy (Khổ > A3). Bên ngoài ghi: Tác phẩm dự giải thưởng VUPA.2022, mã hồ sơ (tự chọn), số điện thoại để liên hệ.

  1. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự giải và trao giải

(i) Các tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ dự giải thưởng từ ngày 15/12/2022 đến 15/3/2023.

– Hồ sơ dự giải thưởng gửi về Hội Qui hoạch phát triển Đô thi Việt Nam – tầng 6, Cung trí thức Thành phố, số 01, Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tel/Fax: (04) 37624430; Email: VUPDA10@gmail.com; Website: quyhoachdothi.com

Địa chỉ liên hệ:

(i) Ông Trương Văn Quảng, PTTK + Trưởng Ban thư kí Hội đồng chấm giải; DĐ: 0913349915; Email: quang.stde@gmail.com

(ii) Bà Phan Thanh Mai, Chánh văn phòng + Phó trưởng Ban thư kí Hội đồng chấm giải; DĐ: 0903209345; Email: phanthanhmaivqh@gmail.com

(iii) Bà Trần Thị Thanh Ý, Phó Chánh văn phòng + Phó trưởng Ban thư kí Hội đồng chấm giải; DĐ: 0904121890; Email: VUPDA10@gmail.com.

– Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 15/12/2022 đến 15/3/2023

– Thời gian chấm giải thưởng dự kiến đầu qúy II năm 2023.

– Thời gian trao giải thưởng dự kiến cuối quý II /2023.

(ii). Thông tin cụ thể về Giải thưởng Qui hoạch đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA. 2022) được đăng trên trang Website: quyhoachdothi.com của Hội Qui hoạch phát triển Đô thị Việt Nam.

Ban tổ chức Giải thưởng Qui hoạch Quốc gia lần thứ III (VUPA.2022) sẽ thông báo thời gian cụ thể nếu có thay đổi.

  1. Kinh phí dự giải thưởng

– Căn cứ đặc điểm của từng thể loại tác phẩm dự thị, Ban tổ chức Giai thưởng Qui hoạch đô thị quốc gia thống nhất chỉ thu lệ phí các tác phẩm thuộc thể loại A, B, C, D, E, F. Cụ thể:

+ Thể loại A, C, E, F với mức 2.000 000 đồng/01 tác phẩm dự giải.

+ Thể loại B. D với mức 3.000 000 đồng/01 tác phẩm dự giải.

– Lệ phí dự giải được nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội Qui hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (Tầng 6, Cung Trí thức Thành phố, số 01, Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), hoặc chuyển khoản theo địa chỉ:

+ Tên tài khoản: Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam

+ Số tài khoản: 13074470001, tại Ngân hàng SCB, phòng giao dịch Lê Đức Thọ.

Ban Tổ chức Giải thưởng VUPA.2022

Bài viết cũ hơn