Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban hành quy định mới về tách thửa đất

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

 Đất đai dự án ở Bà Rịa – Vũng Tàu. ảnh nguồn internet

Theo đó, tại quyết định mới, Bà Rịa – Vũng Tàu đã bãi bỏ một số quy định chưa phù hợp, gây phát sinh thủ tục hành chính và khó khăn cho người dân trong việc tách thửa đất.

Theo quy định mới, đất ở có nhà tại khu vực đô thị (phường, thị trấn) và huyện Côn Đảo, diện tích tối thiểu tách thửa là 45m2 và cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m tại đường phố có lộ giới từ 20m trở lên.

Đất ở có nhà tại khu vực đô thị nói trên có diện tích tối thiểu tách thửa là 36m2 và có cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 4m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m tại đường có lộ giới nhỏ hơn 20m.

Còn tại địa bàn các xã, diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở có nhà là 40m2, chiều sâu thửa đất và cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 4m. Với đất ở chưa xây dựng nhà tại khu vực đô thị và huyện Côn Đảo, diện tích tối thiểu tách thửa là 60m2, cạnh tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Tại địa bàn các xã còn lại, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở chưa xây dựng nhà là 80m2, cạnh tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định diện tích tối thiểu tách thửa là 100m2, cạnh tiếp giáp đường giao thông và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp tại các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo, diện tích tối thiểu tách thửa là 500m2. Tại các xã còn lại là 1.000m2. Đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như trên và phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Vòng xoay Hòa Long, Bà Rịa – Vũng Tàu. ảnh nguồn internet

So với quy định cũ, diện tích tối thiểu tách thửa và việc quy định tiếp giáp đường giao thông của các thửa đất sau khi tách thửa từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có sự thay đổi.

Tuy nhiên, tại quyết định mới này, một số quy định chưa phù hợp, gây phát sinh thủ tục hành chính và khó khăn cho người dân trong việc tách thửa đất đã được bãi bỏ.

Cụ thể, quy định trước đây yêu cầu: Chỉ tách thửa đối với quy mô diện tích lớn; Tách thửa đất nông nghiệp với quy mô diện tích lớn (lớn hơn 2000m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5000m2 tại các địa bàn khác).

Đồng thời, nội dung “Riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa” cho phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh gây phát sinh và khó khăn cho người dân cũng được bãi bỏ.

Ngoài ra, quyết định 15 cũng quy định Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, hướng dẫn việc hình thành đường giao thông trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các vấn đề có liên quan hỗ trợ người dân, doanh nghiệp biết rõ quy trình, cơ quan giải quyết việc hình thành đường giao thông, đảm bảo minh bạch và công khai.

Theo Nhịp sống kinh tế (nguồn cafef.vn)

 

Bài viết cũ hơn