Chính phủ: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP. Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 408/QĐ-TTg ngày 18/4/2023 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045. Nội dung chính của nhiệm vụ quy hoạch là xây dựng, phát triển TP. Điện Biên Phủ trở thành đô thị loại II. Toàn văn Quyết định được phê duyệt: 1681815256246241

Quần thể di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh VOV

Theo phê duyệt, phạm vi khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Điện Biên Phủ với tổng diện tích tự nhiên 30.657,79 ha với 12 đơn vị hành chính – bao gồm 07 phường (Mường Thanh, Tân Thanh, Him Lam, Thanh Trường, Thanh Bình, Nam Thanh, Noong Bua) và 05 xã (Thanh Minh, Mường Phăng, Nà Tấu, Nà Nhạn, Pá Khoang).

Quan điểm phát triển thành phố Điện Biên Phủ trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị của Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt “Chiến trường Điện Biên Phủ” cùng với đặc trưng về sinh thái, cảnh quan, môi trường, văn hóa nhân văn và cụ thể hóa các định hướng phát triển chính của Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Điện Biên – Pá Khoang;

Quy hoạch đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phân bố dân cư và sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng; xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; phát triển bền vững, thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu; làm cơ sở để triển khai các đề án, chương trình phát triển đô thị, nâng loại đô thị.

Điện Biên Phủ là thành phố du lịch văn hóa – lịch sử cách mạng cấp quốc gia

Thành phố Điện Biên Phủ có tính chất là đô thị loại II, thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Điện Biên; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giữ vai trò trọng yếu về quốc phòng – an ninh của vùng Tây Bắc (vùng trung du và miền núi phía Bắc), đầu mối giao lưu về kinh tế đối ngoại và văn hóa, du lịch với các tỉnh Bắc Lào, Nam Trung Quốc, Thái Lan và Myanma.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nơi có bức tranh panorama lớn nhất thế giới “Trận chiến Điện Biên Phủ”. Ảnh: laodong.vn

Do vậy, yêu cầu đặt ra là cần xác định tính chất, chức năng đô thị phù hợp với các định hướng phát triển được xác định trên cơ sở các nghị quyết, quyết định, văn bản pháp lý, các chủ trương và chính sách của: Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đối với vùng trung du và miền núi phía Bắc và tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ.

Mô hình và hướng phát triển đô thị phải có tính kế thừa

Về mô hình và hướng phát triển đô thị cần phân tích đánh giá mô hình phát triển đô thị đã được đề xuất trong Quy hoạch năm 2011. Mô hình và hướng phát triển cần lồng ghép, kế thừa được các định hướng phát triển chính của Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang và gắn kết được không gian giữa khu vực nội – ngoại thị.

Nghiên cứu mô hình và hướng phát triển đô thị phù hợp với tính đặc trưng về địa hình, cảnh quan, môi trường và văn hóa, xã hội (cảnh quan sông Nậm Rốm, cánh đồng Mường Thanh, địa hình đồi núi cùng với bản sắc văn hóa, lối sống của các dân tộc trên địa bàn…); đặc biệt phải gắn với việc bảo tồn phát huy hệ thống các di tích lịch sử thuộc Khu du lịch Quốc gia đặc biệt “Chiến trường Điện Biên Phủ”…

Chân Phương tổng hợp

Bài viết cũ hơn