Chính thức phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thủ Đức

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 16/9/2021 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM đến năm 2040.

8 trung tâm quan trọng của TP Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức ở phía đông TP. HCM. Ảnh internet

Theo phê duyệt, TP. Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc TP. HCM, được phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao, là trung tâm phía đông của TP. HCM về kinh tế, khoa học kỹ thuật công nghệ, văn hóa và giáo dục đào tạo.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM với tổng diện tích khoảng 211,56 km2. Phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm các quận huyện thuộc TP. HCM và 2 tỉnh giáp ranh là tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Quy hoạch được lập nhằm đề xuất hướng phát triển phù hợp với cấu trúc, định hướng phát triển không gian của TP. HCM và vùng TP .HCM; Phát triển Thủ Đức trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, tài chính quan trọng của TP. HCM và quốc gia.

Cụ thể, TP. Thủ Đức sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học – công nghệ và hợp tác phát triển. Thủ Đức được tập trung phát triển vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo bậc cao, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, tài chính và thương mại – dịch vụ. Thủ Đức có vai trò là hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số của thành phố và vùng TP. HCM; TP. Thủ Đức cũng là đầu mối kết nối khu trung tâm hiện hữu của TP. HCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đô thị, khu chức năng trọng điểm ở phía đông của vùng TP. HCM.

Dự kiến đến năm 2030 dân số toàn TP. Thủ Đức đạt khoảng 1.500.000 người. Năm 2040 đạt khoảng 2.200.000 người, hướng đến 3.000.000 người sau năm 2040.

Theo nhịp sống kinh tế

 

 

Bài viết cũ hơn