Đại dịch đã ngăn chặn con đường dẫn đến Net-zero carbon?

Đô thị Rừng Sequoia của các tòa nhà Cách ly Carbon & Sản xuất vật liệu sinh học. Hình ảnh được phép của SOM / Miysi

Với quy mô và mức độ khẩn cấp của cuộc khủng hoảng Covid-19 cấp bách trên toàn thế giới, mọi nỗ lực đang được tập trung vào việc cứu sống con người, thay vì tập trung các mối quan tâm liên quan đến con đường dẫn tới Net-zero carbon. Net Zero carbon trong lĩnh vực xây dựng được định nghĩa là lượng khí thải carbon từ các hoạt động liên quan đến xây dựng và hoàn thành một tòa nhà bằng 0. Một tòa nhà không sử dụng năng lượng sẽ có tổng mức tiêu thụ năng lượng ròng bằng không; tổng lượng năng lượng tòa nhà sử dụng hàng năm bằng lượng năng lượng tái tạo được tạo ra tại chỗ.

Tua bin gió cho năng lượng tái tạo. Hình ảnh được phép của cove.tool

Vì tình trạng khẩn cấp về khí hậu hiện nay đang là mối đe dọa hiện hữu và nghiêm trọng, do đó, điều quan trọng là con đường hướng tới Net- zero carbon phải được khôi phục trên quy mô lớn, cả về mặt kiến ​​trúc và thương mại. Trên toàn cầu, những nỗ lực đã được đổi mới nhằm giải quyết vấn đề gần như không thể tưởng tượng được. Theo báo cáo hiện trạng toàn cầu về các tòa nhà và xây dựng năm 2019, các tòa nhà và lĩnh vực xây dựng chiếm 36% việc sử dụng năng lượng cuối cùng và lượng khí thải carbon liên quan đến quá trình này vào năm 2018. Mặc dù lượng khí thải carbon đã tạm thời giảm trong thời kỳ cao điểm của đại dịch, nhưng chúng đã nhanh chóng được thiết lập lại các số liệu trước đó.

Tháp trung tính carbon ở Hong Kong. Hình ảnh được phép của ARUP

Để đáp ứng các cam kết quốc tế mà thỏa thuận Paris năm 2015 đưa ra, lượng khí thải toàn cầu cần phải được giảm xuống bằng 0 vào giữa thế kỷ này. Vào cuối năm 2021, chính phủ Vương quốc Anh đã đề ra chiến lược để đạt được các mục tiêu hoàn toàn không carbon, chậm hơn một năm so với dự kiến ​​do sự xuất hiện của thảm họa Covid-19 vào đầu năm 2020. Một chủ đề bàn luận đã nhanh chóng xuất hiện, một hai tuần trước khi Vương quốc Anh tự nhận thấy trong cuộc đàm phán về khí hậu của Liên hợp quốc COP26 ở Glasgow. Các nhà phê bình cho rằng nước này thiếu cả tham vọng và kinh phí đủ để thực hiện.

Bài viết cũ hơn