Đại hội đại biểu lần thứ V – Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Ngày 1/11/2020, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã tổng kết hoạt động khóa IV nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng hoạt động khóa mới. Đại hội thống nhất bầu Ban chấp hành Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 215 thành viên, bầu Ban Thường vụ gồm 48 ủy viên, đồng thời tín nhiệm bầu ông Trần Ngọc Chính tái giữ chức Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Đại hội

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam hiện nay có 16 hội cơ sở và chi hội, 35 hội viên tập thể, 1 công ty, 4 viện, 1 tạp chí. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã cố gắng tổ chức triển khai thành công nhiều hoạt động theo các chức năng nhiệm vụ được xác định trong Điều lệ của Hội và tại Nghị quyết Đại hội IV. Hội đã tập hợp, đoàn kết đông đảo người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong cả nước, thuộc các lĩnh vực quy hoạch và thiết kế đô thị, nông thôn, quản lý phát triển đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường, tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học về quy hoạch, đầu tư phát triển quy hoạch để đóng góp vào sự phát triển đô thị trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Hội luôn chú trọng công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp về tinh thần, vật chất, đạo đức nghề nghiệp của hội viên thông qua việc đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp quy; tích cực tham gia các hoạt động phản biện, tư vấn, giám định xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm nâng cao uy tín, trình độ chuyên môn cho hội viên và tạo điều kiện có thêm kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động của Hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã tham gia tất cả các hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng để góp ý cho các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng phê duyệt; các đồ án quy hoạch vùng kinh tế liên tỉnh, vùng tỉnh; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung cũng như các đồ án quy hoạch chung của các thành phố lớn, quy hoạch các khu kinh tế cửa khẩu và các khu kinh tế quan trọng của đất nước; tham gia các đề án nâng loại đô thị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; triển khai nhiều dự án, đồ án và các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh, thành phố.

Nhận định trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới với nhiều nội dung trọng tâm: củng cố và phát triển Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở tương xứng với yêu cầu về phát triển đô thị trong bối cảnh mới; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Hội, trong đó chú trọng nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội và thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, lý luận về quy hoạch và xây dựng, phát triển đô thị.

Cùng với đó, Hội sẽ tiến hành cải cách toàn diện các hoạt động nhằm tập hợp và phát huy mạnh mẽ năng lực, tính chủ động, sáng tạo của hội viên, đóng góp tích cực vào hoạt động quy hoạch và phát triển đô thị trong cả nước cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; từng bước hoàn thiện và nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động của mình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời biểu dương vai trò của Đoàn Chủ tịch Hội đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, luôn chủ động, tích cực, đưa ra nhiều sáng kiến về xây dựng phát triển đội ngũ hội viên, cập nhật các phương pháp quy hoạch đô thị mới nhất, lan tỏa các thông điệp về phát triển đô thị hướng đến tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị: trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn xây dựng, phản biện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch và phát triển đô thị; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực đoàn kết, thúc đẩy sự tham gia tự nguyện của các nhà trí thức, kiến trúc sư, nhà quản lý, nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị; kế thừa, theo đuổi tư duy phát triển đô thị bền vững trong hoạt động quy hoạch và phát triển đô thị; chú trọng cập nhật tri thức mới, thành quả của Cách mạng Công nghiệp 4.0 để giải quyết hiệu quả các vấn đề bức thiết của đô thị hiện nay; tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế, triển khai các dự án trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, ứng dụng các bài học kinh nghiệm bổ ích vào phát triển đô thị ở Việt Nam.

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính trao Bằng khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc

Trong kỳ Đại hội này, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Xây dựng và Bằng khen của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính cũng đã trao tặng Bằng khen của Hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt các đại biểu Đại hội

Bài viết cũ hơn