Đào tạo

Với vai trò đầu tầu, kết nối các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước, VUPDA đã làm việc với nhiều chính quyền đô thị các địa phương, nhiều tổ chức Quốc tế và các đoàn chuyên gia, ký kết biên bản hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển đô thị và đào tạo.

VUPDA phối hợp với Trường ĐH Gachon (Hàn Quốc) tổ chức khóa đào tạo về quản lý đô thị cho cán bộ lãnh đạo TP Hà Nội, 2014

Nhiệm kỳ vừa qua, VUPDA phối hợp với các tổ chức quốc tế như Tập đoàn JUNGDO UIT, Viện Nghiên cứu Định cư Hàn Quốc (KRIHS) triển khai các Dự án và tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên của Hội và các cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý ở các địa phương.

Lễ cấp chứng chỉ khóa đào tạo dự án “Xây dựng năng lực quản lý đô thị tại 10 quận nội thành Tp Hà Nội” cho cán bộ quản lý đô thị các quận nội thành 2014

Bài viết cũ hơn