Đồ án Giải Nhì – Giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc năm 2020

Các sinh viên có đồ án đạt Giải Nhì – Giải thưởng Đồ án sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 2020

1- Đồ án THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN BẢN ÁNG – NHẬT KÝ HỒI ỨC

Sinh viên thực hiện: LÊ VIỆT ANH                                                                                                                                              Giáo viên hướng dẫn: TS. KTS. NGUYỄN THÁI HUYỀN; Giảng viên: SYLVIC DUMONS

Cơ sở đạo tạo: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội                                                             Chuyên ngành: Kiến trúc cảnh quan

2- Đồ án THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN CÔNG VIÊN TRUNG TÂM ĐÔ THỊ 23/9 QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                     CÔNG VIÊN CHỮA LÀNH TÂM HỒN ĐÔ THỊ

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG                                                                                                                        Giáo viên hướng dẫn: ThS. KTS. HỒ VIẾT VINH

Cơ sở đạo tạo: KHOA QUY HOẠCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP HCM – Chuyên ngành: Kiến trúc cảnh quan

3 – Đồ án quy hoạch phân khu QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG XÃ CẨM KIM, TP. HỘI AN

Sinh viên thực hiện: DƯƠNG THỊ THU HÒA; HOÀNG THẢO MY;  NGUYỄN ĐẮC KHANG                                                          Giáo viên hướng dẫn: TS. KTS. NGUYỄN VĂN TUYÊN; TS .KTS. NGUYỄN CAO LÃNH

Cơ sở đạo tạo: KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG –                                                    Chuyên ngành: QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

4- Đồ Án QUY HOẠCH PHÂN KHU: KHU DU LỊCH THAN, TP CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH

Sinh viên thực hiện: LÊ QUYỀN NINH                                                                                                                                        Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. PHẠM HÙNG CƯỜNG

Cơ sở đạo tạo: KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG –                                                    Chuyên ngành: QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

5- Đồ án QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG CÔN ĐẢO ĐẾN NĂM 2030 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Sinh viên thực hiện: VŨ MINH HIẾU – ĐÀO QUANG TÙNG –  PHAN THỊ KIM THOA                                                                Giáo viên hướng dẫn: NCS.KTS. PHẠM THỊ NHÂM  (PHẦN KHÔNG GIAN) – THS. DƯƠNG THỊ NGỌC OANH (PHẦN DMC –                                          THS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN và THS. PHẠM THỊ MINH TRANG (PHẦN KỸ THUẬT)

Cơ sở đạo tạo: KHOA QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI                                      Chuyên ngành: QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cũ hơn