Hà Nội: Công nhận hai tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc công nhận Tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Tuyến phố Quang Trung quận Hà Đông được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị.

Theo quyết định, công nhận tuyến phố Quang Trung (đoạn qua địa bàn các phường: Yết Kiêu, Quang Trung, La Khê, Phú La, Hà Cầu, Nguyễn Trãi) và tuyến phố Tô Hiệu (đoạn qua địa bàn phường Hà Cầu) là tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tuyến phố Tô Hiệu (đoạn qua địa bàn phường Hà Cầu) là tuyến phố văn minh đô thị

UBND quận Hà Đông và UBND các phường: Yết Kiêu, Quang Trung, La Khê, Phú La, Hà Cầu, Nguyễn Trãi có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết và thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, duy trì danh hiệu tuyến phố văn minh đô thị đối với tuyến phố Quang Trung (qua địa bàn các phường: Yết Kiêu, Quang Trung, La Khê, Phú La, Hà Cầu, Nguyễn Trãi) và tuyến phố Tô Hiệu (đoạn qua địa bàn phường Hà Cầu) theo đúng quy định.

UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND quận Hà Đông; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Công Thương, Xây dựng, Văn hoá và Thể thao, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; chủ tịch UBND các phường: Yết Kiêu, Quang Trung, La Khê, Phú La, Hà Cầu, Nguyễn Trãi và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Theo kinhtedothi

Bài viết cũ hơn