Hà Nội: Phát triển các đô thị thông minh và trung tâm tài chính tại 5 huyện dự kiến thành quận

Hà Nội khẩn trương phát triển nâng cấp 5 huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng, trở thành các quận trước năm 2025. Tại địa bàn các huyện này sẽ được đầu tư xây dựng hạ tầng khung và hàng loạt các khu đô thị thông minh cùng các trung tâm thương mại lớn…

Năm huyện ở Hà Nội dự kiến lên quận vào 2025

Cầu Nhật Tân nối từ trung tâm Hà Nội sang huyện Đông Anh (ảnh nguôn tienphong online)

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” của Thành ủy khóa XVII (gọi tắt là Chương trình số 03-CTr/TU). Theo Kế hoạch này, các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã được phân công và giao nhiệm vụ cụ thể để chủ trì triển khai các giải pháp, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, các huyện: Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng sẽ chủ trì, phối hợp cập nhật kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 đối với 5 huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng.

Về cơ sở hạ tầng, Kế hoạch số 202 giao UBND quận Nam Từ Liêm, UBND hai huyện Đông Anh và Đan Phượng triển khai đầu tư xây dựng từ 2 đến 3 khu đô thị mới, theo định hướng đô thị thông minh. UBND các huyện: Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng chủ trì đầu tư xây dựng 20 tuyến đường giao thông hạ tầng khung tại các huyện thuộc đề án lên quận.

Cùng với nhiệm vụ nâng cấp 5 huyện lên quận, Kế hoạch số 202/KH-UBND cũng đưa ra nhiệm vụ cho các sở ban ngành liên quan. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì hoàn thành xây dựng 2 đến 3 siêu thị, trung tâm thương mại lớn; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đông Anh triển khai đầu tư xây dựng 1 tháp trung tâm tài chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đầu tư xây dựng 1 đến 2 khu outlet quy mô lớn.

Sở Công Thương Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đầu tư, cải tạo, xây dựng 20 chợ.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, thị xã Sơn Tây phát triển, mở rộng 3-5 khu vực thành không gian và tuyến phố đi bộ.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ vận tải hành khách công công đạt 30-35%.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các quận hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50-55%.

UBND các quận chủ trì triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu chỉnh trang hè, đường phố trên địa bàn 12 quận với 180 tuyến.

Tổng hợp từ nguồn cafef.vn

 

Bài viết cũ hơn