Hội thảo: Thực trạng tổ chức không gian nông nghiệp đô thị tại TP. Hà Nội

Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở Hà Nội  đã và đang đặt ra vấn đề cấp thiết là phải phát triển một nền nông nghiệp vừa có tính chất đô thị, vừa tiệm cận với công nghệ thông minh, phù hợp với điều kiện đất đai, thị trường… của Thủ đô. Để hướng tới mục đích đó, trước tiên, cần nghiên cứu mô hình tổ chức không gian nông nghiệp đô thị tại Hà Nội. Đó chính là đề tài khoa học mà Viện nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển đô thi thuộc Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đang tiến hành.
Chủ nhiệm đề tài GS.TS.Đỗ Hậu – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội chủ trì Hội thảo

Sáng ngày 08/4/2022, Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển đô thị thuộc Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (Hội) đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng tổ chức không gian nông nghiệp đô thị tại TP Hà Nội”.

Đây là hội thảo khoa học lần thứ 2, nằm trong khuôn khổ của đề tài “Mô hình và giải pháp tổ chức không gian nông nghiệp đô thị tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030”. Đề tài do GS.TS. KTS. Đỗ Hậu – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội làm chủ nhiệm và Sở Khoa học công nghệ Hà Nội là cơ quan quản lý đề tài.

Hội thảo đã nghe các tham luận báo cáo về thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị và thực trạng tổ chức không gian nông nghiệp đô thị tại khu vực nội đô, khu vực đô thị hóa và khu vực ven đô Hà Nội.

Các tham luận tập trung, phân tích về những tác động của đô thị hóa tới tổ chức không gian nông nghiệp đô thị TP Hà Nội, vai trò của nông nghiệp ven đô trong mối liên kết giữa nông thôn và thành thị. Tổ chức không gian nông nghiệp đô thị không chỉ là nơi cung cấp lương thực, thực phẩm, các nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, mà còn là không gian xanh, hành lang xanh mở rộng để cải thiện môi trường đô thị và tạo sức hút giữa thành thị và nông thôn.

GS.TS. Nguyễn Tố Lăng tham luận về tác động của đô thị hóa tới việc tổ chức không gian nông nghiệp đô thị tại Hà Nội.

PGS, TS, Lương Tú Quyên tham luận về phân loại không gian nông nghiệp tai Hai Nội

Việc tổ chức không gian nông nghiệp đô thị, không chỉ là bài toán kinh tế nông nghiệp, mà còn đặt ra những vấn đề trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quản lý khu vực ven đô. Tổ chức tốt không gian nông nghiệp đô thị sẽ giải quyết được các mối quan hệ chức năng giữa các khu vực trong đô thị, tạo ra một cấu trúc cân bằng, ổn định địa bàn sản xuất nông nghiệp đô thị, hợp lý giữa các yếu tố trong hệ sinh thái nông nghiệp. Đây cũng là giải pháp đột phá trong việc định hướng và xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp bền vững cho khu vực nàyPGS, TS, Lương Tú Quyên tham luận về phân loại không gian nông nghiệp tai Hai Nội.

Việc đề xuất nghiên cứu 3 mô hình tổ chức không gian nông nghiệp đô thị khác nhau cho khu vực nội đô, khu vực đô thị hóa và khu vực ven đô là hoàn toàn phù hợp với thực tế. Tuy nhiên mỗi một khu vực cần có những quy định và thể chế khác nhau để phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố trong tương lai./.

Thanh Ý

Bài viết cũ hơn