Hợp tác quốc tế

 

Đoàn đại biểu VUPDA tham dự Hội thảo “Quy hoạch & thịnh vượng, hòa bình” tại Hàn Quốc năm 2019
VUPDA là thành viên của Hội Quy hoạch gồm bốn nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực Quy hoạch đô thị
Đoàn đại biểu VUPDA tham dự Hội thảo “Đô thị sáng tạo và phục hồi đô thị” tại Hàn Quốc năm 2015
Đoàn đại biểu VUPDA tại Hội thảo Đài Loan năm 2017

VUPDA là thành viên của Hội Quy hoạch Châu Á gồm bốn nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam, hợp tác trong lĩnh vực Quy hoạch đô thị và luân phiên đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế về quy hoạch. Hàng năm VUPDA cử các chuyên gia tham dự Hội thảo quốc tế thường niên, do các Hội Quy hoạch Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài loan tổ chức.

Những hoạt động hợp tác quốc tế trên đã nâng cao vị thế của VUPDA và giúp các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị hiểu biết thêm về sự phát triển cũng như những khó khăn, thách thức của các đô thị Việt Nam. Thông qua đó, nhiều dự án của Chính phủ các nước, của ADB và các tổ chức phi Chính phủ, các Công ty đến với một số đô thị, Trường đại học của Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, đầu tư hạ tầng, được nghiên cứu thí điểm để nhân rộng mô hình áp dụng hoặc chuyển giao công nghệ… giúp chính quyền đô thị và nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong quản lý, cải thiện và phát triển đô thị.

Bài viết cũ hơn