Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc gặp mặt và làm việc với VUPDA

Chiều ngày 19/7/2023, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt và làm việc với Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA). Tham dự cuộc họp có Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội: Pháp luật, Kinh tế, Khoa học, công nghệ và Môi trường; Đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên – Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

 Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương các thành tựu của Hội trong suốt thời gian qua, ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của Hội đối với một số dự án Luật mà Quốc hội đang xem xét, cho ý kiến, như Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi). Đồng thời, người đứng đầu Quốc hội cũng đề nghị Hội quan tâm làm tốt hơn một số nhiệm vụ sau đây:

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính báo cáo kết quả hoạt động của Hội

1- Tiếp túc quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, nhất là Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022; Đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị, theo hướng bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, thực trạng quy hoạch treo, cơ chế xin – cho, lợi ích nhóm trong xây dựng, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch.

Lấy văn hóa, văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hòa giữa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế, quản lý phát triển xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước, tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Đỗ Viết Chiến góp ý về một số nội dung liên quan đến Luật Kinh doanh bất động sản và những luật liên quan khác

  

Phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Ngô Trung Hải góp ý về nội dung nhà ở xã hội trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

2- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc nghiên cứu, đóng góp các ý kiến đề xuất phản biện trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật; Tiếp tục chủ động đề xuất các sáng kiến lập pháp về các lĩnh vực hoạt động như: dự án Luật Cây xanh đô thị, dự án Luật Đô thị đặc biêt, dự án Bộ luật Đô thị và Ngày Cây xanh đô thị Việt Nam…

Giao Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm đầu mối nghiên cứu cơ chế, cách thức phối hợp với Hội trong việc tham gia góp ý về các nội dung trình Quốc hội trong thời gian sắp tới, như Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi) và các nội dung khác…

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Đào Ngọc Nghiêm góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam Lưu Đức Hải góp ý về Luật Đất đai (sửa đổi)

3- Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025; Làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị; Tham gia tích cực, chủ động, trong nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật, nghiên cứu khoa học, tư vấn đầu tư, đào tạo,… thuộc lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị. Tuyên truyền phổ biến kiến thức kinh nghiệm pháp luật, góp phần nâng cao dân trí về quy hoạch và phát triển đô thị; bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hướng dẫn hoạt động nghề nghiệp cho các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, trong đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí, nhất là các cơ quan truyền thông báo chí của Quốc hội như Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân… để thực hiện tốt hơn việc tuyên truyền.

Chủ tịch Quốc hội thân mật giao lưu cùng các lãnh đạo Hội

Tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp nâng cao uy tín, chất lượng của Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia, tạo hiệu ứng lan tỏa trong hoạt động quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam./.

(Trích Thông báo 1849/ TB-VPQH của Văn phòng Quốc hội gửi Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam ngày 02/8/2023.) Ảnh trong bài: Mộc Cỏ và Báo quochoi.vn

Bài viết cũ hơn