Khánh Hoà: tập trung phát triển đô thị để trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu cụ thể, Khánh Hòa xác định tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đô thị để tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, trọng tâm thu hút đầu tư phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm: Vịnh Vân Phong, thành phố Nha Trang và vịnh Cam Ranh.

Lịch trình du lịch Nha Trang 3 ngày 2 đêm cho dân công sở

Thành phố biển Nha Trang. Ảnh nguồn divui.com

Mục tiêu chương trình xúc tiến đầu tư này là nhằm huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách, đặc biệt là nguồn vốn trực tiếp nước ngoài để khai thác tiềm năng kinh tế. Đồng thời, chương trình cũng tập trung thu hút đầu tư theo định hướng phát triển 4 chương trình kinh tế – xã hội và ba vùng động lực phát triển của Khánh Hòa là vịnh Vân Phong, TP Nha Trang và vịnh Cam Ranh.

Vịnh  Cam Ranh – nơi có cảng biển sâu nhất Đông Nam Á, là địa điểm lý tưởng dành cho các thuyền bè trú ẩn khi biển động. Nguồn nhatrangtoday.vn

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, ưu tiên các ngành tạo giá trị gia tăng cao và bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt, Khánh Hòa đặt mục tiêu xây dựng khu kinh tế Vân Phong trở thành khu kinh tế ven biển. Khu kinh tế này được ưu tiên tập trung đầu tư với tính chất đa ngành, đa lĩnh vực, để phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ.

Đặc biệt, Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút vốn đăng ký mới vào tỉnh giai đoạn 2021-2025 tối thiểu 250.000 tỷ đồng, trong đó khu kinh tế tối thiểu đạt 150.000 tỷ, vốn giải ngân tối thiểu đạt 75.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch, Khánh Hòa sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu chung phục vụ công tác xúc tiến đầu tư như cơ chế chính sách, tình hình quỹ đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất…

Khánh Hoà đặt mục tiêu thu hút đầu tư 250.000 tỷ trong 5 năm tới, tập trung vào Khu kinh tế Vân Phong và vịnh Cam Ranh

Địa bàn khu kinh tế vịnh Vân Phong

Để thu hút vốn cho khu kinh tế Vân Phong, Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong phải đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong, nhằm tạo quỹ đất cho nhu cầu mở rộng hợp tác đầu tư và đón nhà đầu tư mới. Đồng thời chủ động phối hợp đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ chế chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan, thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài, hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp trên địa bản tỉnh. Tỉnh Khánh Hòa sẽ tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư tại tỉnh như kế hoạch đề ra.

Nguồn: Nhịp sống kinh tế

Bài viết cũ hơn