Ngày đô thị Việt Nam và hội thảo hướng tới hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022

Chào mừng Ngày đô thị Việt Nam và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, Chương trình Nghị sự của Diễn đàn đô thị thế giới lần thứ 11 và hướng tới Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức 3 phiên hội thảo chuyên đề vào ngày 16/11.

Hội thảo có sự tham dự của Ông Nguyễn Đức Hiển- Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Ông Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Xây dựng, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Đại diện lãnh đạo các địa phương và hơn 500 đại biểu là các chuyên gia, các nhà khoa đến từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Các tổ chức nghề nghiệp như: Hiệp hội Đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam… và các Viện nghiên cứu, các trường đại học cũng tới tham gia hội thảo.

Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững” do Ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy phát triển đô thị Việt Nam và Bà Trần Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc – Bộ Xây dựng điều hành.

Hội thảo chuyên đề 2 với chủ đề “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị” do PGS.TS. Mai Liên Hương – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam điều hành.

Hội thảo chuyên đề 3 với chủ đề “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị” do TS. Trần Quốc Thái – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị- Bộ Xây dựng điều hành.

Chuyên đề 1 tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo quan điểm và tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW, bảo đảm quy hoạch đô thị được phê duyệt có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; Kết hợp hài hoà giữa quá trình đô thị hoá, phát triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế đô thị…

Hội thảo chuyên đề 2 tập trung phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị; Đầu tư và mở rộng, nâng cấp, cơ sở hạ tầng, dịch vụ cho các khu vực nghèo, phi chính thức, khu vực có điều kiện hạ tầng hạn chế để góp phần giải quyết tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng, thúc đẩy hòa nhập đô thị; Triển khai hạ tầng số tại các đô thị phù hợp để thúc đẩy xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, tạo nguồn lực tài chính bền vững trong xây dựng mới, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị hiện có.

Hội thảo chuyên đề 3 tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, các vấn đề thiết thực như: thực trạng và yêu cầu đổi mới các cơ chế, chính sách có tính đột phá tạo đòn bẩy để phát triển đô thị bền vững; tạo cơ chế chính sách phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của địa phương, phát huy vị thế, nguồn lực đổi mới, sáng tạo của đô thị Việt Nam trong giai đoạn tới.

Những ý kiến thảo luận và kết luận tại 3 phiên hội thảo sẽ là những nội dung thiết thực cần triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết 06-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị Quyết 148/NQ-CP ngày 11/11/2022.

Thanh Ý

Bài viết cũ hơn