Nghiệm thu đề tài “Mô hình và giải pháp tổ chức không gian nông nghiệp đô thị tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030”

Chiều ngày 19.3, đề tài khoa học “Mô hình và giải pháp tổ chức không gian nông nghiệp đô thị tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030” đã được nghiệm thu và đánh giá vào loại xuất sắc. Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố được tổ chức bởi Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội, gồm 7 thành viên, Chủ tịch Hội đồng là GS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông. Đề tài do GS. TS. KTS. Đỗ Hậu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển đô thị – Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông làm chủ tịch, đánh giá đề tài vào loại xuất sắc. 

Đề tài bám theo các mục tiêu và nội dung trong thuyết minh đã được phê duyệt, tập trung vào các vấn đề:

  • Làm rõ khái niệm về nông nghiệp đô thị và tổ chức không gian nông nghiệp đô thị trên thế giới và ở Việt Nam;
  • Đánh giá thực trạng tổ chức không gian nông nghiệp đô thị tại thành phố Hà Nội;
  • Đề xuất mô hình và giải pháp tổ chức không gian nông nghiệp đô thị góp phần phát triển bền vững thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và cơ sở khoa học về tổ chức không gian nông nghiệp đô thị, đề tài đã đề xuất các mô hình và giải pháp tổ chức không gian nông nghiệp đô thị cho 3 khu vực: Khu vực nội đô, bao gồm các quận trung tâm; Khu vực ven đô, bao gồm các huyện đang phát triển lên quận và khu vực ngoại thành – bao gồm các huyện. Các đề xuất đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao những đóng góp có tính thực tiễn và tính khả thi cao.

Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu đề tài

Ngoài ra, đề tài cũng đã kiến nghị đề xuất với Nhà nước và thành phố Hà Nội trong việc hoàn thiện các cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp đô thị, như chính sách đất đai; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị; chính sách đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các chính sách thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp trong đầu tư phát triển nông nghiệp đô thị cũng như tích hợp quy hoạch nông nghiệp trong việc điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội. Các đề xuất của đề tài sẽ là cơ sở cho UBND thành phố Hà Nội tham khảo và bổ sung trong việc sửa đổi Luật Thủ đô.

Đề tài được nghiệm thu và đánh giá vào loại xuất sắc./.

Thanh Ý

Bài viết cũ hơn