Những chính sách đất đai, nhà ở nổi bật đã được ban hành trong tháng 4/2022

Mới đây, nhiều chính sách về đất đai, nhà ở liên quan đến người dân đã được ban hành trong tháng 4. Đó là các quy định mới về chuyển mục đích sử dụng đất tại một số tỉnh, thành; Cho vay hỗ trợ với hộ nghèo dân tộc thiểu số…

Quy định mới về chuyển mục đích sử dụng đất tại một số tỉnh, thành

Chính phủ đã ban hành Quyết định 10/2022/QĐ-TTg, quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Cần Thơ. Cụ thể như sau:

Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn TP Hải Phòng; Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn TP Cần Thơ.

Các dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các tỉnh thành nói trên cần phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Các dự án đã được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai thì phải được HĐND cấp tỉnh thông qua.

Có phương án trồng rừng thay thế và đảm bảo kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

Cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở với hộ nghèo dân tộc thiểu số

Chính sách này được đề cập tại Nghị định 28/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có hiệu lực từ ngày 26-4.

Theo đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn hỗ trợ đất ở đến 50 triệu đồng nếu đáp ứng các điều kiện:

Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay.

Ngoài ra, các đối tượng trên còn được hỗ trợ vay vốn với một số chính sách khác. Cụ thể, vay để sử dụng vào việc trang trải chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở; mức cho vay không vượt quá 40 triệu đồng/hộ.

Cho vay để sử dụng vào việc trang trải chi phí tạo quỹ đất sản xuất hoặc chi phí học nghề, chuyển đổi nghề; mức cho vay không vượt quá 77,5 triệu đồng/hộ.

Nghiên cứu chia sẻ dữ liệu đất đai, dân cư theo hướng quản lý mã số thống nhất đến từng thửa đất

Đây là nội dung tại Thông báo số 123 ngày 22/4 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trước đó về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp Bộ TT&TT, Bộ Công an thực hiện: Nghiên cứu giải pháp chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng quản lý mã số thống nhất đến từng thửa đất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến về đất đai theo yêu cầu của đề án.

Tổng hợp từ Nhịp sống kinh tế

 

 

 

Bài viết cũ hơn