Bắc Giang: Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 01/3/2022 UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp, để công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch có hệ thống 58 bản đồ kèm theo, thể hiện chi tiết các định hướng phát triển chung trong thời gian tới…

Các đại biểu tham quan các bản đồ Quy hoạch tỉnh.

Bắc Giang là tỉnh đầu tiên trong cả nước vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh, việc quy hoạch tỉnh được phê duyệt là điều rất quan trọng. Đây là tiền đề để Bắc Giang mở ra cánh cửa lớn thu hút đầu tư, khai thác các tiềm năng, thế mạnh vốn có của tỉnh, là thời cơ để Bắc Giang đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế của tỉnh.

Quy hoạch giúp tỉnh tổ chức không gian, phân bổ lãnh thổ để quản lý khép kín đất đai, công trình xây dựng sau này; giúp phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trước hết, dựa trên tiềm năng đất đai, Bắc Giang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp. Quy hoạch đã xác định 29 khu công nghiệp (KCN) và 63 cụm công nghiệp. Đây chính là động lực phát triển kinh tế của Bắc Giang.

Ngoài công nghiệp, Bắc Giang còn có lợi thế phát triển dịch vụ, bởi gần biên giới, trong vùng Thủ đô và các đầu mối giao thông đa phương tiện (hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy). Do đó, phải phát huy lợi thế logistics, thương mại dịch vụ. Cùng đó, với lợi thế có nhiều vùng đồi núi nên ngoài phát triển trồng cây ăn quả, tỉnh phát triển lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận vấn đề liên quan đến quy hoạch như: phát triển công nghiệp, dịch vụ; rà soát quy hoạch sử dụng đất, bảo vệ rừng, môi trường; phát triển khu đô thị hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quy hoạch… Qua đó, đưa ra giải pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội nhanh, toàn diện và bền vững. Lấy công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng gắn với phát triển không gian mới, đưa Bắc Giang trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng; dịch vụ phát triển đa dạng có bước đột phá; đến năm 2050, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững.

Để thực hiện tốt các nội dung quy hoạch thành hiện thực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước hết cần công bố công khai rộng rãi quy hoạch để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được tầm nhìn, khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát lại các quy hoạch, đề án liên quan để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Giải pháp quan trọng tiếp theo Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược đó là: Đột phá về cơ chế, chính sách để phát huy được tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư; đột phá về cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thông, coi giao thông là “mạch máu” là động lực để phát triển và đột phá về phát triển nguồn nhân lực, lao động có kỹ thuật nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng…

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Phát huy các nguồn lực: Đất đai, tài nguyên, nguồn lực tri thức, con người, khoa học – công nghệ, chất xám… đưa vào phục vụ phát triển về mọi mặt của tỉnh. Đồng thời thu hút nguồn ngoại lực từ bên ngoài từ các nhà đầu tư trong tỉnh, trong nước, nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu trong tháng 3 các sở, ngành của tỉnh và các huyện, TP, xã, thị trấn phải hoàn thành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch trong phạm vi, địa bàn của từng ngành, địa phương, đơn vị./.

Tổng hợp từ Báo Bắc giang và dangcongsan

Bài viết cũ hơn