Bộ Xây dựng bỏ quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn

Liên quan đến đề xuất sở hữu nhà chung cư có thời hạn bị dư luận phản đối, Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng cho phép tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là không quy định nội dung này trong dự án luật Nhà ở.

Đề xuất sở hữu nhà chung cư có thời hạn bị phản đối mạnh mẽ

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị mới có báo cáo gửi Thủ tướng về việc tiếp thu, giải trình ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về dự án luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo đó, về vấn đề sở hữu nhà chung cư có thời hạn, Bộ Xây dựng cho biết, tại Thông báo số 2101/TB-TTKQH ngày 21.3 và Báo cáo thẩm tra sơ bộ số 1546/BC-UBPL15 ngày 16.3, cả Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đều đề nghị không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư.

Trên cơ sở kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Xây dựng nhận thấy, đây là vấn đề nhạy cảm, có tác động lớn đến xã hội và còn những ý kiến chưa thống nhất, Bộ Xây dựng xin tiếp thu, không quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn trong dự thảo luật Nhà ở (bỏ các Điều 25, 26 quy định về xác lập và chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư).

Tuy nhiên, có bổ sung, làm rõ các nội dung về thời hạn sử dụng, các trường hợp phá dỡ nhà chung cư, làm rõ trách nhiệm các chủ thể có liên quan khi phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để có cơ sở xử lý, giải quyết tháo gỡ các trường hợp đang gặp khó khăn, vướng mắc trên thực tế hiện nay.

Trước đó, về vấn đề sở hữu nhà chung cư, thời hạn sở hữu nhà chung cư do cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Xây dựng) đưa ra 2 phương án: phương án 1 bổ sung mới quy định về sở hữu nhà chung cư; phương án 2 không quy định về sở hữu nhà chung cư./.

Theo thanhnien online

Bài viết cũ hơn