CHI HỘI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA

Hoạt động

Hình ảnh Hội nghị công bố quy hoạch tại Hà Giang và Cao Bằn

Một số hoạt động ngoại khóa của Hội

Chi hội Quy hoạch phát triển Đô thị Viện Qui hoạch Đô thị, Nông thôn Quốc gia được thành lập năm 2009 theo Quyết định của Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam.
Trụ sở: số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bài viết cũ hơn