CHI HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VN ĐÀ THÀNH GROUP

Chủ tịch Chi hội
Ông Trần Quốc Bảo

 

Các đơn vị thành viên của VN Đà Thành Group

 1. VN Đà Thành Services
 2. VN Đà Thành Luxury Card
 3. VN Đà Thành Mart
 4.   VN Đà Thành Center
 5. VN Đà Thành Buildings
 6. VN Đà Thành AGRICO
 7. VN Đà Thành CONSTRUCTION
 8. 5. VN Đà Thành FURNITURE
 9. Trung tâm Thể dục Thể thao và Võ thuật VN Đà Thành
 10. Công ty CP Đầu tư M&A VN Đà Thành
 11. Nhà khách T611
 12. Xí nghiệp xây lắp số I
 13. 10. Công ty TNHH MTV VN Đà Thành Quảng Nam
 14. Công ty Cổ phần VN Đà Thành TP Hồ Chí Minh
 15. Công ty Cổ phần VN Đà Thành Tây Nguyên
 16. Công ty TNHH MTV Vườn Phố Hội
 17. Công ty Cổ phần VN Đà Thành Hotel
 18. Công ty Cổ phần VN Đà Thành Land

Hoạt động

Đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc nhiệm kỳ 2018-2023

Bài viết cũ hơn