Đà Lạt: Sẽ giải quyết dứt điểm sự không thống nhất giữa các quy hoạch

UBND thành phố Đà Lạt đã phát hiện và kiến nghị điều chỉnh tại nhiều vị trí không thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt vừa báo cáo về kết quả rà soát sự không thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, trên địa bàn hiện có 135 điểm chưa thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất (quy hoạch 1409) và quy hoạch quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận (quy hoạch 704).

Đồng thời UBND thành phố Đà Lạt cũng đã kiến nghị hàng loạt nội dung điều chỉnh, nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa các quy hoạch tại 135 điểm nêu trên.

Đơn cử, theo quy hoạch 1409, đoạn từ La Sơn Phu Tử đến nhà hàng Thắng Lợi, khu vực hai bên suối được quy hoạch đất giao thông và đất ở. Tuy nhiên, theo quy hoạch 704, khu vực này được quy hoạch là đất công viên cảnh quan.

Do khu vực này đã được đầu tư theo quy hoạch hệ thống đường giao thông và suối hoàn chỉnh theo dự án, người dân đã ở ổn định nên UBND thành phố Đà Lạt đề xuất quy hoạch giữ nguyên theo hiện trạng, cập nhật chỉ giới suối và dự án cải tạo suối.

Một trường hợp khác, theo quy hoạch 1409, đoạn từ cầu Hải Thượng đến giáp cầu đường Nguyễn Thị Định là đất giao thông và đất ở. Tuy nhiên theo quy hoạch 704, khu vực này được quy hoạch đất công viên cảnh quan lấn vào một phần đất của dân dọc 2 bên suối.

Tại khu khu vực này, UBND thành phố Đà Lạt đề xuất giữ nguyên theo hiện trạng khu vực bên phải. Đối với khu vực nên trái, đề xuất giữ nguyên theo hiện trạng. Đồng thời đề nghị điều chỉnh đất công cộng tại các thửa từ 145 đến 152 tờ 24 chuyển thành đất ở, do hiện trạng nhà dân đang ở ổn định (mặt tiền đường Hải Thượng).

Tương tự, theo quy hoạch 1409, đoạn từ cầu Ông Đạo đến cầu Bà Triệu được quy hoạch đất ở, tuy nhiên theo quy hoạch 704 lại là đất công viên cảnh quan. Tại khu vực này, UBND thành phố Đà Lạt đề xuất theo quy hoạch 1409 và cập nhật khu quy hoạch dân cư Phạm Ngũ Lão, đường giao thông hiện hữu (theo hiện trạng).

Chưa hết, theo quy hoạch 1409, tại đồi Lý Tự Trọng được quy hoạch là đất rừng, tuy nhiên theo quy hoạch 704 lại là đất trung tâm văn hóa – Hội chợ. Do đó, UBND thành phố Đà Lạt đề xuất theo 704, đồng thời cập nhật quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Hòa Bình.

Theo quy hoạch 1409, đoạn từ cầu 3/2 đến hết khu QH Mạc Đĩnh Chi có quy hoạch là đất ở, nhưng theo quy hoạch 704 lại là đất Công viên cảnh quan. Tại khu vực này, thành phố Đà Lạt đề xuất cập nhật theo hiện trạng và dự án cải tạo suối.

Kiến nghị điều chỉnh nhiều quy hoạch phân khu

Bên cạnh việc rà soát và đề xuất điều chỉnh đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng nói trên, UBND thành phố Đà Lạt cũng đã rà soát và đề xuất điều chỉnh nhiều quy hoạch phân khu.

UBND thành phố Đà Lạt, cho biết trên địa bàn thành phố hiện có 7 đồ án phê duyệt từ năm 2017 trở về trước (A1, A2, A4, A5, A11, B4, B5).

Theo UBND thành phố Đà Lạt, nội dung chung của các quy hoạch phân khu này có điểm chung là thể hiện các đường giao thông mở mới chiều rộng nhỏ (2m-6m). Nội dung này hiện không còn phù hợp theo yêu cầu mức độ thể hiện đối với đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

Đồng thời, việc quy hoạch mới một số đường giao thông đến thời điểm hiện tại cũng không khả thi, vượt quá khả năng đầu tư, nguồn ngân sách của thành phố.

Đặc biệt, tại các khu vực này cũng phát sinh nhiều đơn thư kiến nghị của nhân dân liên quan đến nội dung tổ chức, triển khai quy hoạch.

UBND thành phố Đà Lạt cho biết thêm, hiện các quy hoạch nói trên đã đủ điều kiện rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu theo Luật Quy hoạch đô thị (05 năm). Do đó đủ điều kiện để điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Đà Lạt còn có 6 đồ án được duyệt từ năm 2019 đến nay chưa đủ 5 năm sau khi phê duyệt (A7, A9, B1, B3, D3, D5). Tại các khu vực này, đã có các tổ chức, cá nhân kiến nghị quy hoạch.

Qua xem xét, UBND thành phố Đà Lạt cho rằng có thể điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại các đồ án này.

Ngoài các đồ án nói trên, trên địa bàn thành phố còn có 8 đồ án quy hoạch phân khu (B2, B7, C1, C2, C3, C5, C6, D4). Các đồ án quy hoạch này hiện chưa đến thời hạn rà soát, cũng như không có các kiến nghị của người dân hoặc có kiến nghị nhưng không đủ điều kiện giải quyết (D4).

Lâm Đồng rà soát lại tất cả các quy hoạch đã được phê duyệt

Ngày 31/1/2023, ông Võ Ngọc Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ký ban hành Công văn số 612/UBND-ĐC1 chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến sự không thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện công tác rà soát lại tất cả các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện những khu vực, nội dung không đồng bộ, chưa phù hợp và bất hợp lý giữa các quy hoạch.

Từ đó, lựa chọn những nội dung phù hợp nhất làm cơ sở đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch đã được duyệt đảm bảo tuân thủ, đúng theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm khẩn trương tiến hành tổ chức triển khai lập đầy đủ tất cả các cấp độ quy hoạch (quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) theo quy định.

Đối với những khu vực mà địa phương định hướng hoặc dự kiến mở rộng không gian phát triển đô thị hoặc đề xuất hình thành khu đô thị mới, khu dân cư mới cần đảm bảo đúng quy định và phù hợp với quy hoạch cấp trên. Đối với những quy hoạch xây dựng đã hết thời kỳ quy hoạch phải tiến hành lập lại quy hoạch theo đúng quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch (tổng thể hoặc cục bộ) các đồ án đã đến kỳ điều chỉnh hoặc các đồ án đã hết thời kỳ quy hoạch,…

Theo cafe.vn

Bài viết cũ hơn