Hoạt động tôn vinh trí thức và cộng đồng

 Sáng lập Ngày Đô thị Việt Nam – 8 tháng 11

Ngày Đô thị Việt Nam

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội các Đô thị Việt Nam thống nhất có tờ trình lên Chính phủ, đề nghị lấy ngày 8/11 hàng năm làm “Ngày đô thị Việt Nam” bắt đầu từ năm 2008.

Ngày 20/10/2008 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số1519/QĐ-TTg đồng ý hàng năm lấy ngày 08 tháng 11 là “Ngày đô thị Việt Nam” và tổ chức lần đầu tiên vào ngày 08 tháng 11 năm 2008.

Mục tiêu chung là để công nhận và tôn vinh vai trò của công tác quy hoạch đô thị, nhằm tạo nên một cộng đồng đô thị có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, hoàn thiện hơn và phát triển đô thị bền vững.

Kể từ đó ngày 8/11 hàng năm sẽ là ngày kỷ niệm chính thức của Đô thị Việt Nam, nhằm động viên và thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân chính quyền các đô thị, các nhà quy hoạch kiến trúc, các nhà đầu tư phát triển đô thị, các chuyên gia và các tổ chức xã  hội – nghề nghiệp tích cực tham gia xây dựng và phát triển đô thị, có hình thức biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân  và các đô thị có thành  tích  xuất  sắc trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị.

Câu lạc bộ Quy hoạch trẻ

Để tạo sân chơi bổ ích, nơi giao lưu trao đổi chuyên môn cho các nhà quy hoạch trẻ, VUPDA đã thành lập “Câu lạc bộ Quy hoạch trẻ” tại Hà Nội. Câu lạc bộ đã tổ chức sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú về lĩnh vực quy hoạch, biến đổi khí hậu và ứng phó với thảm họa đô thị. Câu lạc bộ cũng cung cấp kiến thức về xây dựng thành phố xanh, thành phố thông minh và tìm hiểu về cơ hội thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua các buổi sinh hoạt của hội viên.

Sinh hoạt học thuật tại các tiểu ban, TP. HCM 11/2018

Đến nay câu lạc bộ đã có gần 600 hội viên là các kiến trúc sư trẻ, sinh viên Khoa  Quy hoạch của các trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học xây dựng, Đại Học Phương Đông, Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công Nghiệp tham gia.

Bài viết cũ hơn