Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Sáng 23/12/2020, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương. Đồng chí Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã tham dự hội nghị

Hội nghị đã nghe đại diện của Ban Đối ngoại Trung ương tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và nghe trình bày tham luận của 7 đơn vị : Bộ Ngoại giao; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hội chữ Thập đỏ Việt Nam; Liên hiệp các HTX Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên. Báo cáo tổng kết và các tham luận đều nhấn mạnh vai trò và vị thế của công tác đối ngoại nhân dân trong bối cảnh đất nước và thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 và năm mà Việt Nam là Chủ tịch ASEAN. Đối ngoại nhân dân đã thể hiện là mặt trận đối ngoài linh hoạt, hiệu quả, phát huy được thế mạnh, hỗ trợ đắc lwucj cho đối ngoài Đảng và ngoại giao nhà nước, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam, đống góp vào thành tích chung trong công tác đối ngoại của cả nước năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đã biểu dương Ban Đối ngoại Trung ương, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các cơ quan trong hệ thống chính trị đã đạt được những thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2020 và đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững và bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, chủ động thích ứng trước những chuyển biến của tình hình, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quá trình hội nhập quốc tế của đất nước. Đồng thời, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương cũng đã trao tặng bằng khen cho các các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân” cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua.

Bài viết cũ hơn