HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH NGHỆ AN

Cơ cấu tổ chức

 

Ban chấp hành gồm 19 thành viên; 02 chi hội trực thuộc, 03 đơn vị Hội viên tập thể.
Tổng số hội viên: 61 người.

Hoạt động

Ông Hà Văn Lê – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Nghệ An đồng chủ trì tại cuộc Hội thảo khoa học đô thị Hoàng Mai ngày 07/7/2018.
Đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh Thị xã Hoàng Mai giai đoạn đến 2030

Thành tích đạt được:

– Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
– Giải thưởng đặc biệt xuất sắc “Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam” của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.
– Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An.
– Bằng khen của Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.
Hội Quy hoạch phát triển Đô thị tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 09/1/2009 theo quyết định số 5602/QĐ-UBND- VX của UBND tỉnh Nghệ An
Trụ sở: K1+500 – Đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, Nghệ An

Bài viết cũ hơn