HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành gồm 19 thành viên; 04 chi hội trực thuộc.
Tổng số Hội viên: 80 người.

Hoạt động

Quang cảnh Đại hội lần hai Hội Quy hoạch PTĐT&NT Bình Định

Thành tích đạt được:

– Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định
– Bằng khen của Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị và Nông thôn Bình Định được thành lập ngày 05/12/2011 theo quyết định số 2751/QĐ-CTUBND của UBND tỉnh Bình Định.
Trụ sở: 65 Vũ Bão, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bài viết cũ hơn