Hội thảo quốc tế kỷ niệm ngày Bắc Âu 23/3 tại Hà Nội

Chiều ngày 23/3/2021, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã diễn ra cuộc hội thảo: “Thủ đô Xanh Bắc Âu – Lãnh đạo, quản trị, bền vững và đổi mới sáng tạo”, để kỷ niệm ngày Bắc Âu (23 – 3). Hội thảo được tổ chức bởi Đại sứ quán các nước Bắc Âu tại Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự hội thảo có Đại sứ các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia,    Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị VN và đông đảo các nhà khoa học.

Hội thảo được tổ chức kết hợp tại chỗ và trực tuyến giữa Hà Nội với TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và bốn Thủ đô các nước Bắc Âu (Copenhagen, Oslo, Stockholm và Helsinki). .

Hội thảo đã nghe các nhà khoa học, quản lý trong nước và Bắc Âu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về kiến tạo thành phố bền vững – Những vấn đề đặt ra đối với phát triển chính sách, hợp tác và sự can đảm thực hiện mục tiêu bền vững; quy hoạch một thành phố bền vững; các kế hoạch và ưu tiên phát triển thành phố xanh… Các tham luận cũng phân tích bối cảnh kinh tế – xã hội và đặc điểm tăng trưởng của Việt Nam, những thành tựu của đất nước 35 năm đổi mới; đồng thời nêu các vấn đề đặt ra trong thể chế phát triển kinh tế dựa trên đổi mới, sáng tạo ở Việt Nam…

Đối với Việt Nam, tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, bảo đảm phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; tăng trưởng xanh dựa trên tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, cải thiện chất lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã đánh gia cao sự phát triển đô thị xanh tại các nước Bắc Âu, với các giải pháp về giao thông, thu gom rác thải, phát thải khí nhà kính, chính sách để giải quyết các thách thức về đô thị hóa, biến đổi khí hậu và môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả… Đây là những bài học kinh nghiệm hữu ích, giúp cho các đô thị Việt Nam chuyển đổi theo hướng phát triển xanh và bền vững trong tương lai.

                                                                                                                                                           Thanh Ý

 

Bài viết cũ hơn