HỘI VIÊN TẬP THỂ CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM (ACUD TECH)

Chủ tịch Hội Ông Hán Minh Cường

Tổng số hội viên: 11 hội viên

Công ty ACUD Tech là đơn vị có đội ngũ cán bộ với gần 50 nhân viên dày dặn kinh nghiệm, với hơn 60% có trình độ trên đại học. ACUD Tech đã nhận được sự tín nhiệm của nhiều đối tác nổi tiếng trong và ngoài nước như Nikken Seikkei (Nhật Bản), Kume Seikkei (Nhật Bản), MIT (Hàn Quốc), Tập đoàn Genting, Tổng công ty Apatit và hoá chất Việt Nam, Doul International; Viện Quy hoạch xây dựng Đô thị và Nông thôn (BXD),…. để thực hiện các dự án có quy mô lớn.

Với phương châm hoạt động “Chất lượng tiên phong- Hợp tác phát triển”, Công ty ACUD Tech mong muốn trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực hoạt động của mình dựa trên nền tảng là những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, các mối quan hệ bền vững nhất với các đối tác.

ACUD hợp tác cùng Công ty DELPHI-IMM (CHLB Đức) Hỗ trợ Vụ quản lý Quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng ứng dụng GIS trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Bài viết cũ hơn