HỘI VIÊN TẬP THỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Chủ tich hội viên tập thể
Lê Ngọc Cẩn – Nguyên Hiệu trưởng

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Xuân

Giám đốc Trung tâm TVXD:       ThS. KTS. Phan Tấn Thọ
Trưởng khoa Kiến trúc:              ThS. KTS. Ngô Hồng Năng
Phó trưởng khoa Kiến trúc:        ThS. KTS. Phạm Phi Phượng
Trưởng BM Quản lý Đô thị:        ThS. Huỳnh Trọng Nhân
Từ khi gia nhập Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đến nay, Trường đã tham gia các hoạt động của Hội và đặc biệt là hoạt động đào tạo các chuyên ngành như Quản lý đô thị, Quy hoạch và Kiến trúc…

Hoạt động

Hội thảo khoa học về công nghệ
Làm việc với đại diện Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xiangkhouang (Lào)

 

 

Bài viết cũ hơn