HỘI VIÊN TẬP THỂ VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

Hợp tác với Ấn độ trong công tác quy hoạch vùng, đô thị và phát triển thành phố thông minh

 

Chủ tịch chi hội
TS.Nguyễn Hồng Hạnh

Hoạt động hợp tác quốc tế 2019

Hội viên tập thể Viện nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và đô thị được thành lập theo Quyết định của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam năm 2015.
Trụ sở: số 625° Đê La Thành Hà Nội; Email; vktxddt@gmail.com;
Website: https://kinhtexaydungdothi.vn

Bài viết cũ hơn