HỘI VIÊN TẬP THỂ VIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

Chủ tịch chi hội, Uỷ viên đoàn chủ tịch Trung ương Hội (VUPDA) KTS. Ngô Quang Hùng

Phó chủ tich chi hội – Viện phó
KS. Trần Ngọc Bình

Viện Quy hoạch phát triển đô thị bền vững là hội viên tập thể của VUPDA, hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/06/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Khoa học và Công nghệ, các văn bản có liên quan, tuân thủ các quy định của Hội và các điều khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Viện Quy hoạch Phát triển Đô thị bền vững.

.Thành tựu

– Lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Viện đã tham gia đề tài nghiên cứu khoa học theo nghị định thư kí kết với trường đại học Leuven, Vương quốc Bỉ .

– Lĩnh vực quy hoạch xây dựng: Các hội viên của Viện  đã tham gia quy hoạch xây dựng vùng TP. HCM và Đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia quy hoạch bán đảo Bình Quới, Thanh Đa, TP.HCM. Quy hoạch khu đô thị mới An Vân Dương TP. Huế. Quy hoạch tuyến đường vành đai TP. Tân An, tỉnh Long An. Tham gia thiết kế đô thị các tuyến không gian chủ đạo của các đô thị ở phía Nam.

– Tham gia hội thảo phản biện QHXD vùng TP.Hồ Chí Minh và vùng Đồng Bằng sông Cửu Long. Tham gia các hội thảo chiến lược phát triển các đô thị do trung ương hội kết hợp với chính quyền các địa phương tổ chức.

Hoạt động

Chủ tịch chi hội Ngô Quang Hùng tham giá Hội thảo quốc tế ICAPPS

Viện Quy hoạch và Phát triển Đô thị bền vững là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Hội”) được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-VUPDA ngày 25/05/2015 của Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Bài viết cũ hơn