Ký kết phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Ngày 15/11/2023, Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) đã tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2028, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, đồng thời phát huy hiệu quả các hoạt động của VUPDA.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch Trần Ngọc Chính cùng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023 – 2028 giữa Bộ Xây dựng và VUPDA

 

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Xây dựng có Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; về phía Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam có Chủ tịch Trần Ngọc Chính và các ủy viên Ban Thường vụ Hội.

Tại buổi lễ ký kết, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị và nông thôn Việt Nam. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Hội Quy hoạch đã thực hiện tốt vai trò của mình,  đóng góp đáng kể cho sự phát triển và hội nhập của ngành Xây dựng nói riêng, sự phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước nói chung. Hội đã tham gia góp ý kiến trong quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, gồm Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết… liên quan đến quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị.

VUPDA đã tích cực tham gia các Hội đồng chuyên môn quy hoạch kiến trúc, Hội đồng Khoa học về quy hoạch cho các dự án, đồ án quy hoạch xây dựng cấp Nhà nước và các đô thị lớn, tham gia tư vấn thiết kế các quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch hệ thống đô thị và điểm dân cư, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị… Hội đã luôn hợp tác, đồng hành cùng sự lớn mạnh của ngành Xây dựng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại lễ ký kết

Với việc ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, Hội Quy hoạch và Bộ Xây dựng sẽ có điều kiện tăng cường hợp tác, tiếp tục đồng hành, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác quản lý và phát triển đô thị và nông thôn mới trong bối cảnh hiện nay.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, thời gian qua, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, chủ trương, chính sách liên quan đến công tác quy hoạch, phát triển đô thị, đặc biệt là Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 148/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do đó, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cần cụ thể hóa những chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước trong các chương trình hành động của Bộ Xây dựng và của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, đồng thời nỗ lực tối đa để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đô thị Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò, sự đóng góp quan trọng của hệ thống đô thị trong quá trình phát triển đất nước.

Chủ tịch VUPDA Trần Ngọc Chính phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch VUPDA Trần Ngọc Chính cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng đã quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tích cực trao đổi, thảo luận với các đơn vị thuộc VUPDA để thống nhất nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên, trên cơ sở kết quả buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng và đoàn Chủ tịch VUPDA hồi tháng 10/2023.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên, Bộ Xây dựng sẽ tham gia phối hợp các lĩnh vực công tác của VUPDA: cho ý kiến về sửa đổi Điều lệ, Chương trình, nội dung tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; về phương án nhân sự của VUPDA khi Hội trực tiếp hoặc thông qua Bộ Nội vụ xin ý kiến phối hợp; cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học do Hội tổ chức hoặc chủ trì khi được mời tham gia và trong khả năng bố trí cán bộ của Bộ Xây dựng; tham gia hoặc cho ý kiến đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội và quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng khi Hội xin ý kiến hoặc đề nghị; tham gia hoặc cho ý kiến đối với các chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế khi Hội xin ý kiến hoặc đề nghị.

Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ cùng xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ và các hoạt động hợp tác trong từng năm

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam sẽ phối hợp công tác với Bộ Xây dựng: tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo đề nghị của Bộ; tham gia, ký hợp đồng tư vấn, phản biện, thẩm định, giám định xã hội về cơ chế chính sách, các đề tài khoa học, dự án kinh tế, chiến lược phát triển, các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội; chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, đề tài dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, sự nghiệp kinh tế, dự án thuộc lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị thông qua các hợp đồng kinh tế hàng năm.

Việc phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam dựa trên nguyên tắc bình đẳng, công khai, dân chủ, đúng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng, hợp tác, tạo điều kiện để 2 bên hoàn thành nhiệm vụ. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ cùng xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ và các hoạt động hợp tác trong từng năm. Nội dung hợp tác đảm bảo phù hợp với kế hoạch thực tế, có tính khả thi, thiết thực và hiệu quả./.

Bích Huệ – Chân Phương tổng hơp (theo nguồn báo Xây dựng)

Bài viết cũ hơn