Làm việc với đại diện tập đoàn Jungdo UIT Hàn Quốc tại Việt Nam

Sáng ngày 23/9/2021, Ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (Hội) đã tiếp và làm việc với ông Lee Dong Youn- Giám đốc Văn phòng đại diện tập đoàn Jungdo UIT Hàn Quốc tại Việt Nam (Tập đoàn Jungdo). Buổi làm việc để hai bên bàn thảo về kế hoạch xúc tiến bước đầu trong khuôn khổ dự án “Lập Quy hoạch chung và Xây dựng nền tảng không gian đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang”.

Đây là Dự án có nguồn vốn từ viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc, thông qua kế hoạch hàng năm của Bộ Đất Đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT), tài khóa 2023- 2025.

Theo nội dung tại các buổi làm việc trước của hai bên, Hội đã tiến hành khảo sát sơ bộ và phân tích hiện trạng về cơ sở dữ liệu và nền tảng công nghệ thông tin của thành phố tỉnh lỵ cũng như tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, riêng năm 2021, Bắc Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) là văn bản dạng điện tử. Trong đó có 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Tỷ lệ ký số đối với các tổ chức đạt 98%, đối với ký số cá nhân cấp tỉnh đạt tỷ lệ 95%, cấp huyện đạt 80%, cấp xã đạt tỷ lệ thấp khoảng 30%.

Số lượng người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử là 40% được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (đang cung cấp 910 dịch vụ công, mức độ 4 (đạt 46,4% vượt chỉ tiêu 30% trong Nghị quyết 17 của Chính phủ)… ; Bước đầu tỉnh đã triển khai đạt hiệu quả cao việc lắp đặt hệ thống ca-mê-ra giám sát giao thông, an ninh trật tự tại các tuyến đường trọng điểm; các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

100% các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, thị trấn; nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc. 100% các cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử, tài liệu điện tử, kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử; một số đơn vị đã sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện kê khai thuế điện tử.

Lĩnh vực giao thông và xây dựng đã sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng chung cấp tỉnh, thành phố. Chính quyền điện tử và đô thị đã cung cấp các ứng dụng cho người dân có thể tra cứu các thông tin về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật; tra cứu thông tin về đất đai… cũng như ứng dụng cho việc tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh và ứng dụng để quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính, giáo dục, y tế, nông nghiệp… và các lĩnh vực đời sống xã hội, hướng tới xây dựng nền tảng cho dịch vụ số, xã hội số và công dân số trong giai đoạn tới.

Trong giai đoạn đến năm 2025, phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung ưu tiên các lĩnh vực sau:

  • Xây dựng hạ tầng CNTT&TT cho phát triển đô thị thông minh;
  • Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang;
  • Xây dựng hệ thống thông minh phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong các lĩnh vực ưu tiên gồm: Y tế thông minh, giáo dục thông minh, an toàn và an ninh xã hội, du lịch thông minh, ng dụng thông minh trong các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, Nông nghiệp thông minh, Phát triển thương mại điện tử, Tài nguyên môi trường thông minh.

Ông Lee Dong Youn đánh giá cao báo cáo kết quả công việc mà Hội đã chủ trì thực hiện.

Trong thời gian tới, Hội và tập đoàn Jungdo cùng phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang và UBND thành phố Bắc Giang làm việc với Bộ Kế hoạch – Đầu tư, để sớm nhận được sự chấp thuận triển khai dự án của Bộ này.

Thanh Ý

Bài viết cũ hơn