Lễ ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Tổng Hội Xây dựng Việt Nam

Chiều ngày 20/01/2021, tại Văn phòng Trung ương Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã diễn ra buổi lễ ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam và Tổng Hội Xây dựng Việt Nam. Tham dự buổi ký kết có Ông Trần Ngọc Chính- Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam và Ông Đặng Việt Dũng- Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Ban và Văn phòng của hai Hội.

Nội dung hợp tác tập trung vào một số vấn đề chính sau đây:

1- Chia sẻ và trao đổi thông tin về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

2- Chia sẻ và phối hợp hợp tác trong công tác tư vấn, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo về các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị, tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan…thuộc chuyên môn của hai Hội.

3- Có kế hoạch trao đổi về nhân lực, vật lực cho các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế từ Hội Trung ương đến các hội thành viên.

Văn phòng Trung ương Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam và Văn phòng Tổng Hội Xây dựng Việt Nam là đầu mối thay mặt cho hai Hội để kết nối và cụ thể hóa từng chương trình thực hiện theo các nội dung hợp tác đã được ký kết.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, với chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động có nhiều điểm tương đồng, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam và Tổng Hội Xây dựng Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai và cùng nhau đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trước mắt tập trung hợp tác trong các lĩnh vực Quy hoạch đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng trong thời kỳ chuyển đổi công nghệ số…

Một số hình ảnh tại Lễ ký kết: 

Bài viết cũ hơn