Phần 3: Danh sách thành viên các tiểu ban chấm giải VUPA. 2020

                                                      Giải thưởng Quy hoạch Đô thị quốc gia lần thứ II – VUPA 2020                                                                               DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN A – thể loại ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1.

KTS. Trần Ngọc Chính

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Trưởng tiểu ban
2. KTS. Khương Văn Mười 

Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Phó trưởng

tiểu ban

3. Bà Trần Thu Hằng

Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc – Bộ Xây dựng

Ủy viên
4. TS. KTS. Ngô Trung Hải

Phó Chủ tịch Hội QHPTĐTVN; Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam

Ủy viên
5. TSKH. KTS. Ngô Viết Nam Sơn

Chủ tịch NgoViet Architects & Planners

Ủy viên
6. GS. Salvador Perez Aroyo

Giáo sư danh dự Đại học London – Vương Quốc Anh

Ủy viên
7. TS. KTS. Emmanuel Cerise

Trưởng đại diện vùng Île-de-France  tại Việt Nam

Ủy viên
8. GS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông

Ủy viên Ban thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Ủy viên
9. PGS.TS. Vũ Thị Vinh

Ủy viên  BCH Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Ủy viên
10. TS. KTS. Hoàng Hữu Phê

Chủ tịch, Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng mới

Ủy viên
11. PGS. TS. KTS. Phạm Hùng Cường

Trường Đại học Xây dựng

Ủy viên
12. Ông Tô Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Hội QHPTĐTVN; Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Hà Nội

Ủy viên
13. KTS. Bùi Huy Trí

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị  Đà Nẵng

Ủy viên
14. ThS .KTS. Đàm Quang Tuấn

Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Ủy viên
15. TS. KTS. Trương Văn Quảng

Phó Tổng thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Ủy viên kiêm       Thư ký tiểu ban

     DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN B + TIỂU BAN D 

Thể loại B: CÁC KHU VỰC ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; Thể loại D: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XUẤT SẮC

1. GS. TS. KTS. Đỗ Hậu

Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Trưởng tiểu ban
2. TS. Michael Digregorio

Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam

Ủy viên

 

3. ThS. KTS. Vương Anh Dũng

Ủy viên ban tư vấn Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Ủy viên

 

4. ThS. KTS. Trần Chí Dũng

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

 

5. TS. Phùng Phú Phong

Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Đà Nẵng; Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng

Ủy viên

 

6. TS. KTS. Trần Quốc Thái

Cục trưởng Cục phát triển đô thị- Bộ Xây dựng

Ủy viên

 

7. ThS. KTS. Phan Thanh Mai

Chánh Văn phòng Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Ủy viên kiêm thư ký tiểu ban

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN C – Thể loại C: CÁC ẤN PHẨM VỀ QUY HOẠCH

1 GS. TS. KTS. Nguyễn Tố Lăng

Ủy viên Ban tư vấn Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Trưởng tiểu ban
2 TS. KTS. Đào Ngọc Nghiêm

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Ủy viên

 

3 GS. TS. KTS. Doãn Minh Khôi

Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị – Đại học Xây dựng

Ủy viên

 

4 Nhà báo Nguyễn  Hà

Phó Trưởng ban Biên tập Xây dựng& Quản lý đô thị Đài Truyền hình Hà Nội

Ủy viên

 

5 Nhà báo – KTS. Trần Phương Thảo

Phó tổng biên tập Tạp chí Quy hoạch Đô thị

Ủy viên

 

6 ThS. Trần Thị Thanh Ý

Phó Chánh văn phòng Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Ủy viên kiêm     thư kí tiểu ban

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN E – Thể loại E: CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

1. GS. TS. Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam

Trưởng tiểu ban
2. PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến

Phó chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Phó trưởng ban
3. PGS. TS. Lưu Đức Hải

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Ủy viên

 

4. PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa

Phó Chủ tịch Hội QHPT ĐT TP.HCM – Trường Đại học xã hội và nhân văn TP.HCM

Ủy viên

 

5. PGS.TS. Trần Thanh Sơn

Trưởng khoa kỹ thuật hạ tầng & môi trường đô thị – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Ủy viên

 

6. TS. Vũ Tuấn Vinh

Phó trưởng phòng QLKHKT- Viện Quy hoạch Đô thị & Nông thôn Quốc gia

Ủy viên kiêm thư ký tiểu ban

                                                                                                                                                              Ban tổ chức VUPA.2020

Bài viết cũ hơn