Quy định chi tiết điểm Đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng

Nghị định số 113/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 113/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/09/2020
Ngày có hiệu lực 18/09/2020
Ngày hết hiệu lực 31/12/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm: 113.signed.pdf (688183 Byte)
 Văn bản khác

Bài viết cũ hơn