Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Văn bản số: 02/2020/TT-BXD

Thông tin văn bản số: 02/2020/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 02/2020/TT-BXD
Ngày ban hành 20/07/2020
Ngày hiệu lực 05/09/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh Thứ trưởng
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng

Bài viết cũ hơn