Thanh Hóa: Hội thảo triển khai Nghị quyết 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam

Sáng 16-7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị tổ chức hội thảo triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-12-2021 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, quản lý, xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06). Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 06 trong bối cảnh đô thị hóa Việt Nam.

Tại hội thảo, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giới thiệu về Nghị quyết 06. Theo đó, các đại biểu đã được thông tin về tình hình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, đồng thời, được phổ biến về quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn, mục tiêu và giải pháp thực hiện được nêu trong Nghị quyết 06.

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 06 trong bối cảnh đô thị hóa Việt Nam.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa đã thông tin đến các đại biểu tình hình tổng quát về vấn đề quy hoạch, quản lý, xây dựng, phát triển trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phổ biến Kế hoạch số 57-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị.

Kế hoạch được ban hành với mục đích quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức hội và toàn thể Nhân dân đối với công tác quy hoạch; cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 06 phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành đối với công tác quy hoạch, quản lý, xây dựng và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch là đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững, có kiến trúc hiện đại, xanh, giàu bản sắc văn hóa xứ Thanh theo đúng quy hoạch. Hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực, thông minh kết nối với hệ thống đô thị quốc gia và khu vực…

TP. Thanh Hóa. Ảnh internet

Hội thảo chuyên đề giúp các đại biểu hiểu sâu, hiểu rõ hơn về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các giải pháp của Nghị quyết 06. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo Báo Thanh Hóa

 

Bài viết cũ hơn