Thông báo 3: Gia hạn về cuộc thi Giải thưởng Quy hoach đô thị Quốc gia VUPA 2020

 

HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUỐC GIA 

THÔNG BÁO LẦN 3

V/v: Gia hạn nộp hồ sơ dự thi Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần II (VUPA. 2020)

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia (VUPA 2020) – Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã có thư mời và gửi thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cả nước, hưởng ứng, tham gia Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần II (VUPA.2020).

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, tổ chức và cá nhân đã gửi hồ sơ về dự thi giải thưởng.

Tuy nhiên, quý I và quý II/2021 là thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thêm thời gian hoàn thiện hồ sơ, Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia quyết định gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 31/5/2021 (theo thông báo số 2, thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30/4/2021).

Ban tổ chức Giải thưởng VUPA 2020, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được các hồ sơ tham gia Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần II.

Trân trọng!

                                                                                               TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                                                    Đã ký

                                                                                                       Trần Ngọc Chính

Bài viết cũ hơn