Thông báo: Cuộc thi quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái

Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái ra thông báo mời thi tuyển phương án quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái. 

Thông tin về cuộc thi:

 • Tên công trình: Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái
 • Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
 • Hình thức thi tuyển rộng rãi;
 • Đối tượng thi tuyển là các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trong cả nước, có năng lực chuyên môn phù hợp.

Thời gian thực hiện: 

 • Mười lăm (15) ngày đăng tải thông báo MỜI DỰ THI, tính từ ngày 06/6/2022
 • Năm (5) ngày ĐĂNG KÝ DỰ THI, tính từ ngày 21/6/2022
 • Năm (5) ngày xét tuyển hồ sơ vòng 1, tính từ ngày 26/6/2022
 • Một ngày thông báo các đơn vị tư vấn chính thức dự thi vòng 2
 • Sáu mươi (60) ngày là thời gian các đơn vị tư vấn thực hiện, tính từ ngày 27/6/2022 đến 27/8/2022

Thời gian nộp hồ sơ dự thi vòng 2:

 • Trườc 16h30 ngày 27/8/2022 (kể cả thời gian chuyển phát qua đường bưu điện, nếu đơn vị nào không nộp trực tiếp)
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 • Hồ sơ tài liệu liên quan đến cuộc thi được cung cấp miễn phí tại Sở Xây dựng Yên Bái, hoặc cung cấp file mềm qua hệ thống mạng internet

Thông tin liên hệ:

 • Ông Nguyễn Thế Nghĩa – Phó trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật; ĐT di động: 0949 809088; ĐT cố định: 02163 854 376.

 

Bài viết cũ hơn