Thông báo: Hạn nộp hồ sơ dự thi Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ 2 – VUPA 2020

                                                             HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM                                                                   Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia

Ban tổ chức Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ 2 – VUPA 2020 (Giải thưởng) xin trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia Giải thưởng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để nộp cho Ban tổ chức Giải thưởng. Hạn nộp cuối cùng là đến hết ngày 31/5/2021.

  • Thời gian chấm giải: tháng 6/2021
  • Lễ trao Giải thưởng (dự kiến): Tháng 7/2021

Ban tổ chức Giải thưởng VUPA 2020, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được các hồ sơ tham gia Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần II.

Mọi liên hệ xin gọi về Văn phòng trung ương Hội: Tel: +84 (4) 37823910 – Fax: +84(4) 37624430

Hoặc liên hệ qua email: vupda10@gmail.com.

                                                                                                                                         BAN TỔ CHỨC

 

Bài viết cũ hơn